Foto: Colourbox

21.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ok at fyre fleksjobber, da løntilskud bortfaldt

Højesteret har i en ny dom givet en virksomhed medhold i, at en fleksjobber kunne fyres, da han nåede folkepensionsalderen, og det offentlige løntilskud bortfaldt.

Ansat i fleksjob med særlige skånehensyn

Medarbejderen fik bevilliget et fleksjob og blev ansat på den gamle fleksjobordning i marts 2011. Han blev ansat med en effektiv arbejdstid på 20 timer om ugen, men fik løn svarende til 37 timer. Virksomheden modtog et tilskud fra kommunen svarende til to tredjedele af lønnen. Fleksjobberen blev ansat som kontorassistent og måtte ikke udføre fysisk belastende arbejde.

Fleksjobtilskuddet bortfaldt, da medarbejder nåede folkepensionsalderen

Når en medarbejder i fleksjob når folkepensionsalderen, ophører fleksjobordningen. Virksomheden opsagde derfor deres medarbejder i fleksjob til fratræden samtidig med, at løntilskuddet ophørte. Virksomheden havde ikke drøftet en fortsat ansættelse med medarbejderen.

Forbund mente at opsigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven og funktionærloven

Medarbejderens forbund mente, at opsigelsen var et udtryk for aldersdiskrimination, fordi medarbejderen blev opsagt, fordi han havde nået en bestemt alder.

De mente også, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens regler om beskyttelse mod opsigelse på grund af handicap, idet virksomheden ikke havde tilpasset jobbet til medarbejderens behov.

Herudover mente forbundet også, at opsigelsen var usaglig.

Højesteret gav virksomheden medhold

Højesteret vurderede, at det var en klar forudsætning for ansættelsen, at virksomheden modtog et offentligt tilskud til lønnen. Grundlaget for ansættelsen bortfaldt derved samtidig med tilskuddet.

Højesteret beskrev fleksjobordningen som en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, der lovligt særbehandlede medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Ophøret af ordningen var ikke udtryk for ulovlig forskelsbehandling.

Højesteret konstaterede derfor, at opsigelsen var i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven og frifandt derfor virksomheden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af  17. april 2019 i sag nr. BS-25958/2018-HJR 

di's råd

Sagen viser, at den økonomiske støtte, som en virksomhed modtager, når de beskæftiger medarbejdere med nedsat arbejdsevne, f.eks. fleksjobbere, er en vigtig forudsætning for ansættelsen. Dommen vedrører dog kun den situation, hvor en virksomhed har ansat en fleksjobber på den gamle ordning, altså inden 1. januar 2013.

Ligebehandlingsnævnet er kommet til det modsatte resultat i en sag, der vedrørte en fleksjobber på den gamle ordning, der havde været ansat i virksomheden i ordinær beskæftigelse, men på grund af en trafikulykke var bevilliget et fleksjob. Her tilkendte Ligebehandlingsnævnet medarbejderen en godtgørelse på 12 måneders løn, fordi opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagerne vedrører ikke fleksjob på den nye ordning.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter