Foto: Colourbox

20.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Sagligt at opsige tysker, der ikke ville arbejde i Danmark

Det var ikke forskelsbehandling, da en arbejdsgiver opsagde en særaftale med en medarbejder, som ikke længere måtte arbejde fra hjemmet i Tyskland tre dage om ugen, men skulle møde på kontoret i Danmark.

Tysk medarbejder

En tysk medarbejder blev i februar måned 2007 ansat som lektor på et dansk universitet. På tidspunktet for ansættelsen i 2007 var medarbejderen bosat i Danmark, men i 2008 flyttede lektoren til Tyskland.

I forbindelse med flytningen til Tyskland indgik medarbejderen og lederen en mundtlig aftale om, at medarbejderen havde mulighed for at arbejde fra hjemmet i Tyskland tre dage om ugen. De sidste to dage om ugen skulle ske på kontoret i Danmark.

I januar måned 2015 udsendte universitetet en e-mail med en præcisering af instituttets retningslinjer for fravær, herunder reglerne for hjemmearbejdsdage. Af e-mailen fremgik det blandt andet, at hjemmearbejdsdage skulle aftales med nærmeste leder fra gang til gang, idet der var et udgangspunkt om tilstedeværelse på universitet.

Opsigelse af særaftalen

Det blev anerkendt fra instituttet, at den tyske medarbejder havde særaftalen om tre hjemmearbejdsdage. På den baggrund indkaldte ledelsen medarbejderen til et møde for at drøfte situationen. Ledelsen præciserede, at retningslinjerne om behovet for tilstedeværelse på universitetet også gjaldt for den tyske medarbejder.

Instituttet varslede derfor aftalen væk med virkning fra den 1. januar 2017 som en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår.

Lektoren takkede nej til ændringen og blev derfor opsagt af virksomheden til fratræden 31. marts 2017. Hun påstod, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske og nationale oprindelse og indgav derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Ingen forskelsbehandling

Nævnet bemærker i sin afgørelse, at retningslinjerne for universitet var ens for samtlige medarbejdere, og at kravet om tilstedeværelse på universitet ikke var mindre gunstigt for den tyske medarbejder. Kravet om begrænset brug af hjemmearbejdsdage er et neutralt krav. Et krav som ikke stiller personer af anden national oprindelse ringere end øvrige personer.

Universitet blev på den baggrund frikendt af Ligebehandlingsnævnet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 27. marts 2019 sag nr. 18-21294

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at medarbejderen, der påstår, at de er blevet indirekte forskelsbehandlet, skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at det har været tilfældet. 

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret