Modelfoto: Colourbox

07.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Service er ikke kun indendørs rengøring

En faglig voldgift har for nylig slået fast, at medarbejdere på Serviceoverenskomsten kan have et væsentligt bredere arbejdsområde end indendørs rengøring.

Tvist om overenskomst

En virksomhed havde anvendt Serviceoverenskomsten for fire medarbejdere, som udførte forskellige servicerelaterede opgaver, men ikke indendørs rengøring.

Et forbund mente, at det var forkert, og at de fire medarbejderes arbejdsopgaver  i stedet var dækket af Ejendomsfunktionæroverenskomsten. Derfor rejste forbundet sagen ved en faglig voldgift.

Forbundet anførte blandt andet, at Serviceoverenskomstens dækningsområde var indendørs rengøring, og at overenskomsten derfor dækkede det pågældende arbejde.

Arbejdets karakter

De fire medarbejdere beskæftigede sig med servicerelaterede opgaver, som for to af medarbejderne var renhold af ydre områder (25 %), grønne opgaver (25 %), intern distribution (25 %) og affaldshåndtering (25 %).

For den tredje af medarbejderne var det interne flytteopgaver (100 %), og for den fjerde var der tale om renhold af ydre områder (10 %) og affaldshåndtering (90 %).

Opmandens tilkendegivelse

Dommeren nåede frem til, at ”Serviceoverenskomsten finder anvendelse på et væsentligt bredere arbejdsområde end indendørs rengøring.”

Han udtalte om Ejendomsfunktionæroverenskomstens bestemmelse om dækningsområde, at bestemmelsen må forstås sådan, at ”ejendomsfunktionæren har et selvstændigt ansvar for bl.a. renholdelse og pasning, men i givet fald tillige også selv helt eller delvist kan udføre pasningen mv.”

Dommeren lagde vægt på, at medarbejderne på forskellige måder udførte en række arbejdsopgaver i form af udvendig renholdelse, affaldshåndtering, vedligeholdelse af grønne områder, intern distribution og interne flytteopgaver. ”Men det er for ingen af medarbejderne oplyst, at de også primært sørgede for/stod for disse arbejdsopgaver.”

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet med udgangspunkt i Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2018.0104.

DI's råd

Sagen bekræfter, at Serviceoverenskomsten, der ikke selv beskriver sit anvendelsesområde, finder anvendelse på et væsentligt bredere arbejdsområde end indendørs rengøring.

Sagen viser også, at anvendelsen af Ejendomsfunktionæroverenskomsten blandt andet kræver, at medarbejderen har et selvstændigt ansvar for eksempelvis renholdelse og pasning og også selv helt eller delvist kan udføre pasningen mv.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter