Modelfoto: Colourbox

13.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Skulle erstatte udgift til skat af fri kørselsgodtgørelse

Vestre Landsret har afgjort, at en virksomhed skulle erstatte en tidligere medarbejders udgift til skat af en kørselsgodtgørelse, fordi virksomheden ikke havde kontrolleret hans kørselsgodtgørelse.

SKAT anerkendte ikke udbetalte kørselsgodtgørelser

Det var aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt, at medarbejderen ville få kørselsgodtgørelse efter statens takster.

I februar 2017 fik medarbejderen at vide, at SKAT ikke kunne anerkende de udbetalte kørselsgodtgørelser for årene 2014 og 2015 som skattefri.

Årsagen var, at SKAT ikke anså den kontrol, som virksomheden havde udført, for at være betryggende, blandt andet fordi der på et tidspunkt i 2015 var udbetalt kørselsgodtgørelse på grundlag af kørebogsnotater fra 2014, og der var i 2014 udbetalt mere end registreringerne berettigede til.

Herefter lagde medarbejderen sag an mod virksomheden, fordi han mente, at tabet skyldtes virksomhedens manglende kontrol af de kørte kilometer.

Kontrol med kørselsgodtgørelse

Hver måned afleverede medarbejderen opgørelser over sin kørsel til virksomheden og fik udbetalt kørselsgodtgørelse.

Virksomhedens direktør godkendte kørselsregnskaberne endeligt, men han gik ud fra, at medarbejderen vidste, hvordan kørebogen skulle udfyldes.

Virksomhedens revisor forklarede, at han sammen med virksomhedens direktør havde udarbejdet en liste med syv punkter, som skulle indgå i virksomhedens kontrol med kørselsregnskaber. Det var imidlertid virksomhedens opfattelse, at kontrollen skulle udføres stikprøvevis og ikke minutiøst.

Byrettens resultat

Byretten var kommet frem til, at det var virksomhedens manglende kontrol, som var årsagen til, at SKAT har ændret grundlaget for medarbejderens skat.

Retten lagde vægt på SKAT’s begrundelse for at pålægge medarbejderen at betale skat sammenholdt med det faktum, at bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel ikke opfyldte kravene i rejse- og befordringsgodtgørelsesbekendtgørelsens § 2.

Vestre Landsret var enig i byrettens begrundelse og resultat.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af 7. februar 2019 i sag nr. BS-8263/2018-VL

DI's råd

Sagen viser, at det er vigtigt, at virksomheden udfører effektiv kontrol af medarbejderens kørselsregnskaber, da virksomheden ellers risikerer at skulle erstatte medarbejderens udgift til skat af kørselsgodtgørelse. 

Herudover er det vigtigt, at virksomheden overholder gældende retningslinjer om kørselsgodtgørelse, herunder rejse- og befordringsgodtgørelsesbekendtgørelsens § 2 vedrørende bogføringsbilag.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret