Foto: Colourbox

25.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

EU-direktiv om øremærket forældreorlov vedtaget

Forældreorlov reserveret til den enkelte forælder bliver en rettighed i hele EU, efter at det nye direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv er officielt vedtaget. Direktivet kan blandt andet få betydning for de danske regler om forældreorlov.

Ligestilling på dagsordenen

Direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv har til formål at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i hele EU. Reglerne skal ifølge direktivet tilskynde begge forældre til at benytte sig af forældreorlov og derved sikre en mere ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem mænd og kvinder.

To måneders øremærket barsel

I dag har hver forælder i Danmark ret til 32 ugers forældreorlov hver. Derudover har de som udgangspunkt ret til 32 ugers barselsdagpenge til sammen under forældreorloven. Dertil kommer eventuelle rettigheder til betaling under forældreorlov i overenskomster.

Direktivet indfører en individuel ret til fire måneders forældreorlov til hver forælder, hvoraf de to måneder ikke kan overdrages til den anden forælder.

Derudover har hver forælder som minimum ret til betaling under de 2 måneders forældreorlov, der ikke kan overføres.

Regler om betalingens størrelse og karakter er overladt til de enkelte medlemsstater og arbejdsmarkedets parter, men skal fremme, at begge forældre tager orlov. Reglerne i direktivet skal indføres i Danmark inden for tre år.

Fem arbejdsdage om året til omsorgsorlov

Direktivet indeholder også en regel om, at enhver medarbejder har ret til frihed i fem arbejdsdage om året til at tage sig af pårørende, som af alvorlige helbredsmæssige årsager har behov for omsorg eller støtte.

Denne omsorgsorlov omfatter pasning af en pårørende eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen.

Direktivet indeholder ingen krav om betaling under omsorgsorloven.

Fleksible arbejdsordninger

En medarbejder med børn op til en vis alder (mindst otte år) skal efter direktivet have ret til at anmode om tilpasning af sine arbejdsmønstre, herunder ved brug af distancearbejde, fleksibel arbejdstid eller nedsat arbejdstid.

Virksomheden er ikke forpligtet til at imødekomme en sådan forespørgsel, men skal svare inden for en rimelig frist og begrunde eventuelle afslag.

Reglerne er endnu ikke indført

Reglerne i direktivet er endnu ikke trådt i kraft i Danmark. Det sker først, når de er omsat til dansk regulering. Hvordan det præcist skal ske, er endnu usikkert. Det skal drøftes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Direktivet giver medlemsstaterne en frist på tre år til at indføre reglerne. Det betyder, at det senest skal være omsat til dansk ret i 2022.

Link til rådets pressemeddelse

DI mener

DI har med vores modparter i fagbevægelsen i 2007 indført ”øremærket” betaling under orlov i flere af vores overenskomster og har opfordret til, at forældrene fordeler orloven mere ligeligt mellem sig, fordi det kan være en del af vejen til at få flere kvinder i ledelse.

Det er vigtigt, at de ændringer, der skal laves i Danmark som konsekvens af direktivet, ikke skader de nuværende gode ordninger, vi har, eller fører til unødvendige byrder for virksomhederne.

Tilføjelse den 31. januar 2020: 

En mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd vil fremme mulighederne for mere kønsdiversitet i lederstillinger.

Med EU-direktivet får fædre 2 måneders orlov, som er reserveret til dem. Det er godt for fædrene og muliggør, at mødre kan komme hurtigere tilbage og videreføre deres karriere.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret