Foto: Colourbox

17.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fyring af fleksjobber kostede 12 måneders løn

Ligebehandlingsnævnet har givet en plejehjemsassistent medhold i en klage om uberettiget fyring og tildelt ham en erstatning på 450.000 kr. fra kommunen, hvor han havde været ansat.

Ramt af to blodpropper i hjernen

En plejehjemsassistent, der havde været ramt af to blodpropper i hjernen, overgik til fleksjob på samme plejehjem, hvor han havde været almindeligt ansat tidligere.

Ifølge bevillingen til fleksjob, var indholdet af jobbet oprettelse af løn, afmeldinger, lønstyringsansvarlig, vagtplansansvarlig og it-administrator. Fleksjobberen skulle desuden hjælpe til i dagcentret, tage imod gæster og tilse husbiler.

Tilpasning af budgettet

Flere år senere blev plejehjemsassistenten opsagt i forbindelse med en tilpasning af budgettet, hvor fem medarbejdere blev afskediget.

Ved den individuelle vurdering af plejehjemsassistenten indgik ifølge kommunen blandt andet hans arbejde, arbejdskapacitet, omstillingsevne og evne til at overskue tildelte opgaver, men fleksjobberen mente selv, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Borddækning og bankoopråb

På tidspunktet for budgettilpasningen i starten af 2016 havde fleksjobberens arbejdsopgaver længe bestået i at dække bord, gøre klar til morgenmad, skabe hygge omkring måltiderne, udvise omsorg ved at hyggesnakke og gå korte ture med beboerne, tage imod gæster, være opråber til banko, tanke og vaske plejehjemmets to busser samt køre bussen om morgenen.

Kommunen havde således løbende foretaget tilpasninger af plejehjemsassistentens arbejdsopgaver, og i de første par år efter overgangen til fleksjob havde begge parter givet udtryk for tilfredshed med ordningen.

Fleksjobberen fik medhold i klagen

Kommunen havde herefter ikke givet udtryk for utilfredshed med plejehjemsassistentens arbejde. Endvidere var der ikke dokumentation for, at kommunen var nødt til at foretage yderligere tilpasninger.

Kommunen havde derfor ikke dokumenteret, at plejehjemsassistenten på opsigelsestidspunktet ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i sin stilling.

Plejehjemsassistenten fik derfor medhold i klagen. Han blev tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn, 450.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 24. april 2019 i sag nr. 18-66468.

DI's råd

Ligebehandlingsnævnets afgørelse viser, at en arbejdsgiver skal kunne bevise, at en handicappet ikke længere er kompetent, egnet og disponibel, før man kan afskedige personen. 

Det er derfor afgørende, at arbejdsgiver kan dokumentere, at en handicappet medarbejder ikke længere er kompetent, egnet og disponibel. 

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret