Foto: Colourbox

03.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen ret til lønforhandling for funktionærer

Det var i orden, at en virksomhed ikke ønskede at forhandle løn med tillidsrepræsentanten for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Det er efter overenskomsten alene arbejdsgiveren, som har ret til at vurdere og eventuelt regulere den enkelte medarbejders løn.

Arbejdsgiveren vurderer lønnen for den enkelte medarbejder

Efter Industriens Funktionæroverenskomst er det den enkelte arbejdsgiver, som mindst en gang årligt skal vurdere den enkelte medarbejders løn. I den forbindelse er det op til arbejdsgiveren at beslutte, om den enkelte medarbejder skal have en lønstigning eller ej.

Lønnen vurderes efter overenskomsten blandt andet på grundlag af den enkelte medarbejderes kvalifikationer og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.

Arbejdsgiveren behøver ikke i den forbindelse at foretage en lønforhandling med den enkelte medarbejder.

Tillidsrepræsentanten krævede en kollektiv lønforhandling

På en virksomhed vurderede ledelsen en gang årligt de overenskomstdækkede funktionærers løn og besluttede, at enkelte funktionærer skulle have en lønstigning.

Virksomhedens tillidsrepræsentant var ikke tilfreds med dette og krævede derfor, at ledelsen og tillidsrepræsentanten skulle have en kollektiv lønforhandling for funktionærerne.

Ledelsen ønskede ikke at forhandle lønnen kollektivt med tillidsrepræsentanten, da den stod fast på, at det var ledelsen alene, som foretog den årlige lønvurdering for de enkelte medarbejdere.

Principiel faglig voldgift

Tillidsrepræsentantens forbund var af den opfattelse, at overenskomsten gav tillidsmanden ret til at kræve lønforhandling, fordi overenskomsten indeholder følgende regel:

”Tillidsrepræsentanten kan kræve generelle løn- og ansættelsesvilkår forhandlet med ledelsen.”

DI var uenige med forbundet i, at bestemmelsen gav ret til, at tillidsrepræsentanten kunne kræve en lønforhandling med ledelsen.

Sagen skulle derfor bedømmes i en faglig voldgift med tre højesteretsdommere på grund af sagens principielle karakter.

Ikke ret til lønforhandling

Den faglige voldgift gav DI og virksomheden ret i, at en tillidsmand ikke kan kræve en lønforhandling med virksomheden.

Det er alene ledelsen, som mindst en gang årligt vurderer de enkelte medarbejderes løn og eventuelt regulerer lønnen.

Den faglige voldgift lagde blandt andet vægt på, at overenskomstens bestemmelser om løn ikke indeholdt nogen generel forhandlingsret om lønnen for hverken den enkelte medarbejder eller for tillidsrepræsentanten.

Desuden lagde dommerne vægt på, at bestemmelsen om tillidsmandens forhandlingsret ikke tidligere havde været anvendt på lønforhandlinger på Industriens Funktionæroverenskomsts område.

Virksomheden blev derfor frifundet i sagen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på afgørelse af 20. maj 2019 i faglig voldgift FV 2018.0089.

DI's råd

Afgørelsen er principiel og bekræfter, at hverken forbund eller tillidsrepræsentanter som udgangspunkt må blande sig i lønfastsættelsen – med mindre der er klare regler herom i overenskomsten.

På Industriens Funktionæroverenskomsts område er der ikke pligt til at forhandle lønnen. Hverken med den enkelte medarbejder eller med tillidsrepræsentanten. Det er efter overenskomsten alene ledelsen, som mindst en gang årligt skal vurdere – og eventuelt regulere – den enkelte medarbejders løn.

Nogle medlemsvirksomheder vælger frivilligt at forhandle løn med tillidsrepræsentanten også for funktionærerne. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis ledelsen vurderer, at lønfastsættelsen bedst kan foregå  gennem en forhandling med tillidsrepræsentanten. Den enkelte virksomhed er efter overenskomsten imidlertid ikke forpligtet til at forhandle lønnen med tillidsrepræsentanten.

Der kan gælde andre regler om lønforhandling på andre overenskomstområder. 

Kontakt DI for rådgivning, hvis du er i tvivl.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter