Foto: Colourbox

03.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Jobbet blev overtaget af en anden

En deltidssygemeldt speditør var blevet opsagt på grund af omstruktureringer i en transportvirksomhed. Under sagen kunne virksomheden ikke bevise, at opsigelsen skyldtes virksomhedens forhold, og speditøren blev derfor tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Stillingen blev overtaget af en anden

En speditør, der havde været fuldtidssygemeldt med stress i et par måneder, blev opsagt efter gradvist at være vendt tilbage til sit job, hvor han arbejdede 28 timer om ugen.

I forbindelse med medarbejderens sygemelding havde virksomheden ansat en anden til at overtage hans opgaver.

Samtidig med medarbejderens gradvise tilbagevendelse til arbejdet var der en speditør i en af virksomhedens andre afdelinger, der sagde opsagde sin stilling.

Virksomheden begrundede opsigelsen af medarbejderen med en nedgang i antallet af opgaver og med, at der ikke var plads til at beholde alle medarbejdere i forbindelse med den heraf afledte omstrukturering.

Endvidere argumenterede virksomheden for, at medarbejderen ikke havde de samme kompetencer som den speditør, der havde opsagt sin stilling, og derfor kunne han ikke overtage dennes arbejde.

Ikke sagligt begrundet

Retten i Viborg lagde under sin afgørelse vægt på, at opsigelsen fandt sted mindre end tre måneder efter, at virksomheden havde ansat en nye medarbejder til at varetage speditørens opgaver og mindre end én måned efter, at en speditør i en af virksomhedens andre afdelinger havde opsagt sin stilling.

Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at speditørerne i det væsentlige var uddannet til at varetage de samme opgaver, selvom de ikke var ansat i samme afdeling.

Byretten lagde endvidere vægt på, at der ikke var fremlagt regnskabsmateriale og lignende, der understøttede virksomhedens forklaring om, at der var nedgang i antallet af opgaver.

På den baggrund fandt byretten, at opsigelsen var usaglig.

Landsretten var enig

Sagen blev anket til Vestre Landsret, der i det væsentlige tiltrådte byrettens begrundelse. Opsigelsen af speditøren var ikke rimeligt begrundet i omstrukturering af virksomheden, og speditøren blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til to tredjedele af den maksimale godtgørelse på to måneders løn for usaglig afskedigelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af 10. april i sag nr. BS-3545/2017-VLR

DI's råd

Sagen viser, at det ved opsigelse af en medarbejder på grund af virksomhedens forhold normalt er nødvendigt, at virksomheden kan dokumentere behovet for at reducere antallet af medarbejdere, og at der i den forbindelse bliver anvendt saglige udvælgelseskriterier.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret