Foto: Colorbox

11.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Kranfører kom 20 år for sent

En transportvirksomhed søgte efter afløsere til krankørsel. Da en mand på 76 år søgte stillingen, fik han afslag. Ifølge Ligebehandlingsnævnet var det i strid med forskelsbehandlingsloven, og manden fik tilkendt en godtgørelse som følge af afslaget på 5.000 kr.

Afsøgning af markedet

I december 2018 søgte en vognmand efter arbejdskaft på Facebook. Vognmanden manglede afløsere til krankørsel og afsøgte derfor markedet på virksomhedens Facebook.

Af opslaget fremgik det, at erfaring var et krav, og at afløseren tillige skulle være indstillet på også at køre med de mindre køretøjer.

Samme dag i december skrev en mand til vognmanden, at han havde set opslaget på Facebook og ville høre, om en ung mand på 76 år kunne bruges i stillingen. Den 76-årige gjorde opmærksom på efteruddannelsesbeviser samt erfaring til de relevante køretøjer. 

Kort tid efter svarede vognmanden, at hvis manden havde været 20 år yngre ville det have gjort underværker, men han kunne desværre ikke bruge arbejdskraften.

Klage til Ligebehandlingsnævnet

Ansøgeren mente, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder og henviste i den forbindelse til vognmandens svar på ansøgningen. Videre bemærkede manden, at han havde alle nødvendige kompetencer til jobbet som chauffør og kranfører.

Vognmanden gjorde under sagen gældende, at svaret var sket i samme uformelle tone og ordvalg, som manden selv havde brugt i sin henvendelse til virksomheden.

Vognmanden oplyste også, at afløseren skulle arbejde med forskellige krantyper og kranstørrelser samt øvrig kørsel, herunder hejsning af byggemateriale, montering af altaner med høje løft i baggårde samt vinterkørsel.

Vognmanden havde sammenholdt mandens ansøgning med de kvalifikationer, der kræves i jobbet, og konstaterede, at manden ikke besad de fornødne kompetencer, særligt til vinterkørslen.

Forholdene på tidspunktet for forskelsbehandlingen var afgørende

Ligebehandlingsnævnet fandt, at manden havde fået afslag på ansættelse på grund af alder.

Nævnet bemærkede først og fremmest, at manden havde påvist faktiske omstændigheder alene ved at henvise til e-mailen fra virksomheden, hvoraf det fremgik, at manden skulle have været 20 år yngre.

Vognmanden formåede ikke at overbevise Ligebehandlingsnævnet om, at manden ikke var kvalificeret til jobbet, og at afslaget blev givet på dette grundlag.

Virksomheden gjorde gældende, at der var et behov for nogle andre kompetencer, og at de økonomiske forhold hos virksomheden efterfølgende gjorde, at der ikke blev ansat nogen afløsere.

Ligebehandlingsnævnet fastslog, at det var forholdene på tidspunktet for den påståede forskelsbehandling, der var afgørende. Derfor kunne virksomhedens påstande om de økonomiske forhold ikke føre til, at virksomheden skulle frifindes.

Manden blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr. for afslag på grund af alder. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 11. april 2019 i sag nr. 18-73582

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at virksomheder ikke må give afslag på grund af alder.

Ansøgere i den ældre aldersgruppe har ikke krav på at komme i betragtning til stillingen alene på grund af ansøgerens alder. Det afgørende bliver kvalifikationerne til jobbet.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret