Foto: Colourbox

25.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nægtede at underskrive fratrædelsesaftale

En medarbejder mente, at hun ikke var blevet forelagt en fratrædelsesaftale, men i stedet var blevet opsagt under sin barselsorlov. Hun klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet, som dog afviste sagen.

Forelagde fratrædelsesaftale

En virksomhed ønskede i juli 2018 at indgå en gensidig fratrædelsesaftale med en medarbejder, der var på barselsorlov.

Virksomheden indkaldte derfor medarbejderen til et fysisk møde og forelagde hende en aftale, hvori hun blev tilbudt en ekstra fratrædelsesgodtgørelse.

Mente at der var tale om en opsigelse

Medarbejderen forstod aftaledokumentet og udtalelserne fra virksomhedens ledelse på mødet som om, at hun blev opsagt. Ingen af parterne underskrev aftaledokumentet, og medarbejderen forlod virksomheden.

Allerede dagen efter kontaktede medarbejderens advokat virksomheden med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Virksomheden forsøgte dog at udrede misforståelsen om, at der ikke var sket en opsigelse, og at medarbejderen var velkommen tilbage til virksomheden, når hendes barsel var slut, hvis hun ikke ønskede at indgå aftalen med dem.

Anlagde sag for Ligebehandlingsnævnet

Medarbejderen var ikke indstillet på at indgå en gensidig fratrædelsesaftale med virksomheden, men fastholdt, at dokumentet, der var blevet givet hende, reelt var en opsigelse.

Medarbejderens advokat indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om godtgørelse.

Nævnet kunne ikke afgøre sagen

DI argumenterede i sagen for, at det skriftlige dokument ikke kunne anses for en ensidig opsigelse fra virksomhedens side, og for at nævnet måtte afvise sagen, hvis de mundtlige udtalelser var det eneste bevis for en opsigelse.

Ligebehandlingsnævnet behandler kun sager på skriftligt grundlag og kan derfor ikke tage stilling til beviser i en sag, der kun kan føres ved mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet gav virksomheden medhold og afviste sagen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnet afgørelse i J.nr. 18-56430

Sagen er nu indbragt for de civile domstole og føres ligeledes af DI for virksomheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter