Foto: Colourbox

21.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsagt fordi pigerne var vilde med ham

En ung lærervikar blev opsagt fra en skole med henvisning til, hvor lille en aldersforskel der var mellem ham og eleverne i de ældre klasser. Ligebehandlingsnævnet fandt, at skolen havde udsat manden for forskelsbehandling på grund af køn og alder, og manden fik 9 måneders løn i godtgørelse.

Arbejdede som lærervikar for de ældre klasser

Den unge mandlige lærervikar var født i 1999, og der var derfor en beskeden aldersforskel mellem ham og eleverne i de ældre klasser, som han underviste.

Efter at have undervist få gange på skolen, oplevede lærervikaren, at han, selvom han stod til rådighed, ikke længere at blive indkaldt til nyt arbejde. Desuden opdagede manden, at han pludselig ikke længere havde adgang til skolens intranet.

Den unge vikar henvendte sig derfor til skolens ledelse og forhørte sig om, hvornår han kunne forvente flere timer.

Havde ikke gjort noget galt

Skolens ledelse skrev i en sms tilbage til lærervikaren, at skolen nok havde brug for vikarer, ’der er lidt ældre end dig’, fordi pigerne i de ældre klasser var ’vilde med ham’ og ’aldersforskellen er jo ikke så stor’.

Skolen gav tydeligt udtryk for, at der intet havde været galt med lærervikarens indsats, og at han i øvrigt ikke havde gjort noget galt, men blot at hans unge alder var et problem, da pigerne i de ældre klasser var ’forelskede i ham’.

Anlagde sag om diskrimination

Manden, der var forbavset over, at skolen ikke ønskede at fortsætte samarbejdet, mente, at opsigelsen af ham var et udtryk for diskrimination imod både hans køn og alder.

Han anlagde derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Omfattet af loven

Nævnet bemærkede for det første, at stillingen som lærervikar udgjorde en erhvervsmæssig beskæftigelse i beskæftigelsesdirektivets forstand, og at mandens situation derfor var omfattet af forskelsbehandlingsloven, selvom han var vikar og kun havde fire timers ugentlig arbejde om ugen.

Skolen kunne altså anses som arbejdsgiver i sagen og kunne dermed gøres ansvarlig efter forskelsbehandlingsloven over for manden.

Sms’er var bevis

Herudover fandt nævnet, at manden ved fremvisning af sms'er havde påvist faktiske omstændigheder, der gav grund til at tro, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder i forbindelse med opsigelsen, og at skolen ikke kunne godtgøre, at dette ikke var tilfældet. Skolen havde derfor overtrådt forskelsbehandlingsloven.

Ligeledes fandt nævnet, at manden havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn, og at skolen heller ikke kunne godtgøre, at dette ikke var tilfældet. Skolen havde derfor ligeledes overtrådt ligebehandlingsloven.

Ikke medhold i påstand om sexchikane

Manden havde derudover hævdet, at der ved opsigelsen - ud over brud på forskels- og ligebehandlingsloven - også var tale om sexchikane, da skolen havde insinueret, at der var fare for, at han indledte et forhold med eleverne. Denne del af klagen gav nævnet dog ikke manden medhold i.

9 måneders løn i godtgørelse

Nævnet fandt det imidlertid skærpende, at manden blev afskediget i strid med både forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven og tilkendte ham derfor 9 måneders løn som godtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse med J.nr. 18-71392.

DI's råd

Sagen viser, at man som arbejdsgiver skal være påpasselig med at afslutte et ansættelsesforhold med henvisning til en medarbejders køn eller alder, da det som udgangspunkt er i strid med loven.

Herudover viser sagen, at manden var beskyttet af forskelsbehandlingsloven, selv om skolen hævdede, at han reelt ikke var ansat på skolen, hvor han arbejdede som timelønnet vikar i ganske få timer uden ansættelseskontrakt.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter