Foto: Colourbox

18.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Tillidsrepræsentant fik hjælp til snyd med arbejdstiden

Det var berettiget, at en virksomhed bortviste en tillidsrepræsentant, som havde fået sin kollega til at skrive sig ind, selvom han ikke var mødt på arbejde. En faglig voldgift har afgjort, at der var tale om en grov misligholdelse af tillidsmandens pligter.

Tillidsrepræsentanten sov over sig

Tillidsrepræsentanten var ansat på nathold med en fast mødetid kl 21. Op til en sådan nattevagt sov han over sig.

En af lederne så, at tillidsrepræsentanten mødte for sent, men kunne konstatere, at tillidsrepræsentanten var skrevet ind som mødt kl. 21. Lederen kunne ikke se, hvem der havde lavet registreringen, men det var sket samtidig med en af tillidsrepræsentantens kollegers registrering.

Tillidsrepræsentanten og kollegaen fik mulighed for at forklare sig

Da lederne konstaterede, at tillidsrepræsentanten ikke rettede registreringen, indkaldte de tillidsrepræsentanten og kollegaen til et møde. Der var enighed om, at kollegaen havde skrevet tillidsrepræsentanten ind.

Uklart hvad der var sket og blevet sagt

Efterfølgende var parterne ikke enige om, hvad der var sket, og hvad der blev sagt på mødet. De to ledere, som havde været med på mødet, var af den opfattelse, at kollegaen havde forklaret, at tillidsrepræsentanten havde bedt ham om at skrive sig ind.

De to ledere forklarede desuden, at tillidsrepræsentanten skiftede forklaring tre gange under mødet.

På baggrund af de to medarbejderes forklaringer blev de først sendt hjem og efterfølgende begge bortvist. Tillidsrepræsentanten blev på et mæglingsmøde indkaldt af arbejdsgiverorganisationen.

Under behandlingen af sagen ved den faglige voldgift forklarede tillidsrepræsentanten, at han havde skrevet til kollegaen, at han var sent på den, men ikke at han skulle stemples ind. Da han mødte, så han, at han var skrevet ind. Herefter glemte han alt om det.

Tillidsrepræsentanten var utroværdig

Da der hverken var enighed om, hvad der var sket eller sikre beviser, måtte dommeren vurdere, hvem der talte sandt.

Dommeren fandt det påfaldende, at tillidsrepræsentanten ikke rettede registreringen, selvom han havde tid til det. På baggrund af forklaringerne vurdere dommeren heller ikke, at det var troværdigt, at kollegaen havde skrevet tillidsrepræsentanten ind på eget initiativ.

Alvorligt tillidsbrud

På den baggrund fandt dommeren, at tillidsrepræsentanten havde begået et tillidsbrud, som var så groft, at virksomheden var berettiget til at bortvise tillidsmanden.

Dommeren lagde også vægt på, at tillidsrepræsentanten havde inddraget en kollega i snyderiet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelsen i FV af 11. april 2019

di's råd

Tillidsrepræsentanter har normalt en særlig beskyttelse mod opsigelse. Der skal typisk være tvingende grunde til at opsige en tillidsrepræsentant. 

Sagen viser, at når tillidsrepræsentanten har begået grove brud på pligterne i ansættelsesforholdet, så kan tillidsrepræsentanten bortvises lige som andre medarbejdere. En tillidsrepræsentant kan normalt bortvises uden forudgående fagretlig behandling. 

I den konkrete sag var der bevidst lavet en forkert registrering, og tillidsrepræsentanten havde bevidst undladt at rette den. Det er ikke overraskende at snyd med mødetider kan begrunde en bortvisning.

DI anbefaler, at du altid søger rådgivning, inden du bortviser medarbejdere. Det gælder, uanset om der er tale om en tillidsrepræsentant eller andre medarbejdere. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret