Foto: Colourbox

11.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomhed fik pensionsydelse ved sygdom

En medarbejder, som var langtidssyg, fik præmiefritagelse i pensionsordningen. En ny dom giver virksomheden ret til præmiefritagelsen, både for medarbejderens og virksomhedens andel af præmien.

Firmapension og sygdom

En virksomhed havde en almindelig firmapensionsordning. Ud over opsparing var der i pensionsordningen ret til præmiefritagelse ved tabt erhvervsevne.

Det betyder, at hvis medarbejderen bliver syg i mere end 3 måneder, skal der ikke indbetales pensionsbidrag. Erhvervsevnetabserstatningen, som er en forsikring, betaler pensionen.

Penge retur – til hvem?

En medarbejder blev langtidssyg – og blev med tilbagevirkende kraft – tilkendt præmiefritagelse fra pensionsselskabet, som sendte pensionsbidraget tilbage til virksomheden.

Det gjaldt både et arbejdsgiverbidrag på 10 % og lønmodtagerbidraget på 5 %. Medarbejderen havde frivilligt hævet sin egenbetaling med yderligere 5 %, som også blev returneret til virksomheden.

Efter næsten et års sygdom fratrådte medarbejderen efter gensidig aftale og krævede sin del af pensionsbidraget, de 5 % + 5 %, udbetalt af virksomheden.

Ingen overenskomst

I byretten hævdede medarbejderen, at pensionsbidraget er en del af den løn, han har ret til under sygdom. Desuden er det den regel, der er aftalt i Industriens Funktionæroverenskomst. Medarbejderen var ikke omfattet af overenskomsten, men mente, at det måtte gælde alligevel.

DI og virksomheden mente ikke, at en overenskomst, der ikke gælder for medarbejderen, kan bruges.

Når virksomheden har betalt fuld løn, og medarbejderen derfor ikke selv har haft et (erhvervsevne-) tab, så skal forsikringen i pensionsordningen tilfalde den, der har haft tabet, nemlig virksomheden, der jo har betalt løn uden at få arbejde pga. sygdommen. Dermed er ordningen med til at fastholde syge medarbejdere.

Virksomheden har lidt tabet

Retten fulgte virksomhedens argumenter. Retten lagde vægt på, at medarbejderen ville opnå en berigelse, hvis han fik udbetalt pension, når han allerede havde modtaget fuld løn under sin sygemelding.

Den, der led tab på grund af sygdommen, var virksomheden: ”Sagsøgte har udbetalt fuld løn under sagsøgerens sygemelding, og sagsøgte har i samme periode kun modtaget en meget begrænset arbejdsydelse fra sagsøgeren. Retten lægger derfor til grund, at sagsøgte – uanset delvis refusion fra PFA Pension – har haft et ikke ubetydeligt økonomisk tab under sagsøgerens sygemelding.”

Den andel på 5 %, som medarbejderen frivilligt havde indbetalt ud over det, der var aftalt i kontrakten, fik medarbejderen dog ret til at få tilbage.

DI førte sagen for virksomheden. Medarbejderens fagforening har ansøgt om ret til at anke dommen til landsretten. Ansøgningen er endnu ikke behandlet.

Nyheden er baseret på Retten i Viborgs afgørelse af 4. marts 2019 i sag nr. BS-30421/2018-VIB.

DI's råd

Det er almindeligt, at en firmapensionsordning har regler om præmiefritagelse (også kaldet Indbetalingssikring). 

Nogle overenskomster, f.eks. Industriens Funktionæroverenskomst, har regler om, hvordan præmiefritagelsen behandles. Her er det aftalt, at virksomheden kan beholde arbejdsgiverandelen, hvis der er betalt fuld løn under sygdom, men at medarbejderen har ret til tilbagebetaling af lønmodtagerbidraget. 

Dommen viser, at hvis der ikke er en overenskomst, kan virksomheden beholde både det aftalte lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag. En frivillig merindbetaling skal dog tilbagebetales til medarbejderen.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret