Modelfoto: colorbox

19.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

37 timers grænse tæller ved udløb af perioden

En faglig voldgift har for nylig slået fast, at en grænse på 37 timer i undernorm ikke behøver at blive opgjort løbende, men først ved periodens udløb.

Løbende eller ved udløb af perioden

Sagen handlede om, hvordan en overenskomstbestemmelse om planlægning med undernorm skulle forstås. Det fremgik af bestemmelsen, at en medarbejder omfattet af overenskomsten kunne arbejde op til 37 timer mindre, end personen var ansat til, over en periode på 3 måneder (opgørelsesperioden).

Virksomheden og forbundet var imidlertid uenige om, hvorvidt grænsen på 37 timer skulle forstås som en løbende maksimumgrænse, altså at undernormen ikke på noget tidspunkt i de 3 måneder måtte være over 37 timer, eller om det skulle forstås som en grænse ved udløb af opgørelsesperioden.

Fleksibilitet og rimelighed

Virksomheden hævdede under sagen, at det ville fjerne al fleksibilitet og være administrativt meget tungt, hvis de løbende skulle opgøre, om maksimum på 37 timer var nået og ikke blot indhente det inden udløbet af opgørelsesperioden.

Da overenskomsten indeholdt en mulighed for at aflyse vagter indtil udløbet af arbejdsdagen dagen før, mente virksomheden, at hensigten med bestemmelsen i overenskomsten var at skabe fleksibilitet. Derudover havde en samlet opgørelse over perioden også altid været praksis, siden parterne indførte bestemmelsen.

Forbundet hævdede imidlertid , at der var en fælles enighed om, at det var en løbende grænse. Derudover mente de ikke, at virksomhedens administrative byrde var relevant for sagen.

Historik, formål og en tilkendegivelse

Dommeren lagde i en mundtlig tilkendegivelse vægt på, at forbundet ikke havde bevist den påståede fælles enighed om en løbende grænse, især fordi praksis altid havde været en opgørelse ved udløb af opgørelsesperioden.

Desuden lagde dommeren vægt på, at bestemmelsens ordlyd netop indikerede, at der ikke ved udløb af opgørelsesperioden måtte være mere end 37 timer i undernorm.

Derfor, og i lyset af de øvrige fleksibilitetsmuligheder i overenskomsten, fik virksomheden fuldt medhold i, at undernormen skulle opgøres ved udløb af opgørelsesperioden og ikke løbende.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på tilkendegivelse i sag nr. FV 2018.0116.

DI's råd

DI’s overenskomster indeholder generelt set ikke samme mulighed for at planlægge med undernorm. Alligevel kan afgørelsen f.eks. bruges i forhold til Varierende Ugentlig Arbejdstid og lignende bestemmelser.

DI mener, at afgørelsen netop viser, at en grænse for arbejdstid skal ses som en grænse ved udløb af den aftalte referenceperiode og ikke løbende. I forbindelse med aftaler om Varierende Ugentlige Arbejdstids er det f.eks. vigtigt, at det er ved udløbet af referenceperioden, at arbejdstiden går op med 37 timer. En løbende opgørelse ville derfor ikke give mening. 

Man skal dog være opmærksom på, at i visse overenskomster er der netop aftalt maksimumgrænser for arbejdstid i de enkelte uger. Kontakt derfor DI for konkret rådgivning. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret