Foto: Colourbox

13.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fint nok at fyre førstedamen

Det var sagligt at opsige en førstedame i en butik på grund af svigtende salg. Det har Østre Landsret slået fast.

Svigtende salg

En virksomhed var som følge af svigtende salg nødt til at reducere medarbejderstaben i deres butikker. Ledelsen ønskede en fladere struktur, hvor der kun var salgsassistenter og urmagere i butikkerne. De besluttede derfor at nedlægge funktionen som ”førstedame”, som var de medarbejdere, der blandt andet havde ansvaret for at lede og fordele arbejdet i butikkerne.

Som følge heraf opsagde virksomheden en førstedame med 24,5 års anciennitet. Af opsigelsen fremgik det, at opsigelsen skyldtes, at virksomheden af økonomiske og konkurrencemæssige årsager fandt det nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere med ledelsesfunktioner og på sigt samle disse opgaver centralt. Medarbejderstaben blev i alt reduceret fra 28 til 20 medarbejdere.

Ville omplaceres

Medarbejderen mente, at opsigelsen var usaglig og krævede godtgørelse efter funktionærloven.

Medarbejderen gjorde blandt andet gældende, at medarbejderne havde været flyttet rundt mellem forskellige butikker, og at retten derfor skulle se på virksomheden som helhed, når opsigelsens saglighed skulle vurderes. Medarbejderen henviste i den forbindelse til, at virksomheden umiddelbart inden opsigelsen havde ansat en salgsassistent i en anden butik.

Opsigelsen var saglig

Både byretten og landsretten fandt, at opsigelsen var saglig. Byretten lagde blandt andet vægt på, at det var dokumenteret, at baggrunden for opsigelserne var en nedgang i omsætningen, og at medarbejderens stilling ikke var blevet genbesat.

Det forhold, at virksomheden havde ansat en salgsassistent i en anden butik kort tid inden opsigelsen, var uden betydning for vurderingen, idet retten lagde til grund, at virksomheden på ansættelsestidspunktet ikke var bekendt med, at der skulle ske en betydelig reduktion i medarbejderstaben.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 14. maj 2019 i sag B-1234-18.

Di's råd

Dommen er i tråd med tidligere retspraksis og illustrerer, at arbejdsgivere ved driftsmæssigt begrundede afskedigelser har et vidt skøn i forhold til at vurdere, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret