Modelfoto: Colourbox

13.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Godtgørelse på 50.000 kr. for sexchikane

En 19-årig kvindelig salgsassistent oplevede igennem sin ansættelse på en tankstation, at butikschefen sexchikanerede hende både verbalt og ved fysisk berøring. Kvinden anlagde sag og fik ved byretten tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom.

En upassende omgangstone

Efter kort tids ansættelse oplevede kvinden, der var 19 år gammel, at der var en tone på arbejdspladsen, som hun fandt både hård og upassende.

Kvinden arbejdede alene på tanken om natten, men stødte på butikschefen, når han mødte ind om morgenen, og hun syntes, at han fremsatte upassende jokes, der var rettet direkte mod hende.

Udover arbejdet skrev kvinden og butikschefen sammen både på SMS og Facebook Messenger.

Her spurgte butikschefen ind til kvindens private forhold, og han tilbød hende forfremmelse, lønforhøjelse og lånte hende i flere omgang penge.

Havde svært ved at sige imod

Kvinden oplevede, at hun i kraft af sin underordnede stilling havde vanskeligt ved at sige butikschefen direkte imod og sige fra over for hans tilnærmelser.

Det skete flere gange, at butikschefen krammede kvinden og opfordrede hende til at sidde på skødet inde på kontoret.

Herudover havde butikschefen tilbudt kvinden penge for at udføre seksuelle ydelser på ham, og ved et enkelt tilfælde havde han berørt kvinden under tøjet og havde slikket hende på brystet.

Godtgørelse på 50.000 kr. efter ligebehandlingsloven

Kvinden anlagde sag mod både virksomheden og butikschefen ved byretten på Frederiksberg.

Butikschefen påstod i sagen, at det ikke var korrekt, hvad kvinden fortalte. Ikke desto mindre mente retten, at kvindens forklaring, der blev understøttet af personer, som hun kendte, var troværdig.

Retten fandt derfor, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at butikschefen havde udøvet forskelsbehandling i form af seksuel chikane.

Da butikschefen ikke kunne bevise, at han ikke havde krænket kvinden, fandt retten, at butikschefen havde forbrudt sig mod ligebehandlingslovens § 1, stk. 4 – som er et forbud mod sexchikane.

Retten fandt, at godtgørelsen for sexchikanen skulle fastsættes til 50.000 kr. af hensyn til grovheden af krænkelserne i sagen.

Herudover fandt retten, at kvinden var berettiget til godtgørelse for svie og smerte på grund af de lægelige oplysninger i sagen, der senere førte til en sygemelding fra kvinden.

Virksomhed var også ansvarlig

Virksomheden havde i sagen fremhævet, hvad de havde gjort sig af bestræbelser på at sikre et respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø.

Alligevel fandt retten, at virksomheden også kunne holdes ansvarlig for butikschefens krænkelser, da butikschefens adfærd ikke havde været tilstrækkeligt utilregnelig eller atypisk, til at virksomheden ikke kunne holdes ansvarlig.

Retten endte derfor med at dømme både butikschefen og virksomheden til at betale godtgørelserne til kvinden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 29. maj 2019 i sag BS-30678/2018. 

DI's råd

Sagen viser, at man som virksomhed bærer et ansvar for handlinger, der udføres af ledende medarbejdere, der fungerer som en arbejdsgiverrepræsentant overfor de ansatte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ens ledende medarbejdere kender til virksomhedens holdninger til omgangstone og handlinger, der kan udgøre krænkelser over for de ansatte i virksomheden.

Derfor er det først og fremmest et godt forebyggende tiltag, at I udarbejder en klar personalepolitik, så jeres medarbejderne ikke er i tvivl om, hvordan virksomheden vil håndtere sager om sexchikane og seksuelle krænkelser.

Det er altid en god idé at rådføre sig med DI, hvis I er i tvivl om, hvordan I uarbejder en politik, eller hvad der skal stå i den.

DI har udarbejdet en skabelon til en politik, som kan hentes af medlemmer her

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret