Modelfoto: Dansk Industri.

20.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Tillidsrepræsentant ville være sjov og blev bortvist

En tillidsrepræsentant blev uberettiget bortvist, efter at to kolleger havde klaget over, at hun i en pause havde opfordret dem til at arbejde mindre. Tillidsrepræsentanten hævdede, at det var sagt for sjov, men virksomheden tog udtalelserne alvorligt og bortviste hende for illoyal adfærd og angreb mod ledelsesretten.

Pausesnak

Pausesnakken foregik foran kaffeautomaten mellem to medarbejdere og tillidsrepræsentanten, som også var medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Samtaleemnet var det høje arbejdspres i forhold til opfyldelse af mål, altså hvordan arbejdspladsen målte medarbejdernes salg og performance.

Det var tillidsrepræsentantens oplevelse, at hun ironisk undervejs i samtalen udtalte, at de to medarbejdere burde sænke deres salgstal, så øvrige medarbejdere med lavere salgstal fremstod bedre. Hun sagde også, at arbejdspladsens ledelse ikke kunne skelne mellem arbejdspresset i de forskellige afdelinger.

Bortvist

De to kolleger opfattede dog ikke udtalelserne som ironiske, men derimod som alvorlige, og gik dagen efter til deres leder.

Virksomheden opfattede tillidsrepræsentantens udtalelser som illoyale, intimiderende og som et direkte angreb på ledelsesretten.

Direktøren skrev erklæringerne

Virksomhedens direktør indhentede efter orienteringen fra de to medarbejdere en skriftlig udtalelse fra tillidsrepræsentanten. De to medarbejdere underskrev ligeledes hver deres erklæring om, hvad der var blevet sagt under den uformelle pausesnak.

Begge erklæringer var udarbejdet af direktøren på grundlag af, hvad de to medarbejdere hver især havde forklaret direktøren mundtligt. De to erklæringer var stort set enslydende.

Indkaldte til organisationsmøde

Efter dette forløb indkaldte virksomheden til organisationsmøde.

Bortvisningen blev gennemført efter organisationsmødet, da virksomheden ikke mente, at tillidsrepræsentanten kom med forklaringer, der styrkede hendes opfattelse af den hændte pausesnak.

Bevisbyrden ikke løftet

Dommeren udtalte, at det i bevisførelsen ikke blev dokumenteret, hvad der præcist var blevet sagt. På grund af usikkerheden om, hvad der blev sagt, og hvordan det blev sagt under samtalen, der havde en intern og uformel karakter, var der ikke grundlag for at fastslå, at tillidsrepræsentanten havde forsøgt at få de to medarbejdere til at arbejde mindre, at gribe ind i ledelsesretten eller udtalt sig illoyalt om arbejdspladsens ledelse.

Endvidere lagde dommeren vægt på, at de to medarbejdere ikke selv havde udarbejdet deres skriftlige forklaringer af det hændte, men derimod underskrevet to stort set enslydende erklæringer, som var udarbejdet af direktøren.

Slutteligt lagde dommeren vægt på, at tillidsrepræsentanten ikke tidligere havde fået påtaler, og at de skriftlige udtalelser var divergerende. Derfor skulle virksomheden havde afgivet en formaning.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret afgørelse af 16. juni 2019 i FV 2019.0019.

DI's råd

En tillidsvalgt medarbejder har en forpligtelse til altid at fremstå loyal og fremme et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, og normalt er det tvingende årsag til afskedigelse, hvis en tillidsvalgt opfordrer til arbejdsvægring. 

I den konkrete sag fandt dommeren dog ikke, at opfordringen var dokumenteret, fordi dokumentationen byggede på to stort set enslydende forklaringer, som virksomheden havde formuleret. 

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne selv formulerer deres oplevelse af det hændte i en skriftlig redegørelse, hvis I vil bruge erklæringerne som dokumentation for, at der er sket grov misligholdelse af et ansættelsesforhold

Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler for medarbejdernes repræsentanter. 

Kontakt derfor altid DI, hvis I overvejer at afskedige eller bortvise en tillidsrepræsentant.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter