Foto: Colourbox

17.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ekstra feriepenge til provisionslønnede

Provisionslønnede medarbejdere har i visse tilfælde ret til ekstra feriepenge. Sø- og Handelsretten har afsagt tre domme, der alle er anket. To bilsælgere fik tilkendt ekstra feriepenge, men en B2B-sælger skulle ikke have mere.

Tre sager – samme regel

Tre fratrådte sælgere krævede ekstra feriepenge 5 år tilbage. De havde alle en provisionsordning ved siden af deres faste løn, men krævede nu ca. 70-95.000 kr. af tre virksomheder. Sagerne handler om denne regel i ferieloven:

”En provisionslønnet har under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen.”

I sagerne, der blev behandlet sammen i Sø- og Handelsretten, mente virksomhederne ikke, at sælgerne havde mistet provision, når de holdt ferie.

Hønen eller ægget

Opgørelser over provisionsindtjeningen viste godt nok, at der var lavere provisionsindtjening i sommermånederne juli og august. Men resten af året var provisionen ikke påvirket af feriedage.

Virksomhederne mente derfor, at det var kundernes ferie – ikke sælgerens – der var årsag til lavere provision i sommerperioden. Sælgerne påstod, at provisionen faldt, fordi de selv holdt ferie.

To ud af tre

Sø- og Handelsretten mente i alle tre sager, at en provisionslønnet skal have ekstra feriepenge, hvis sælgerens mulighed for at opnå provision er betinget af, at han er fysisk til stede på arbejdspladsen. Og her var sagerne forskellige.

De to bilsælgere kunne kun optjene provision, hvis de var til stede i forretningen og fik en underskrift på en slutseddel. Derfor blev virksomhederne dømt til at betale provisionstab under ferie til bilsælgerne.

B2B sælgeren havde et distrikt og faste kunder, og han fik provision, selv om det var en kollega, der ekspederede et salg til hans kunder. Han solgte teknisk komplekst udstyr, og retten mente, at kunderne nok ville vente med at handle, til han kom tilbage fra eventuel ferie. Derfor mente retten, at B2B-sælgeren kun havde mistet provision i meget begrænset omfang, og virksomheden blev derfor frifundet.

Højesteret skal fortolke

Alle tre sager er nu anket til Højesteret, der i første omgang skal vurdere, om sagerne er principielle nok til Højesteret, eller de skal sendes til landsretten.

Hvis sælgerne får ret til kompensation, skal retten også tage stilling til, hvordan kompensationen skal udmåles. Sælgerne mener, at der skal afregnes 12,5 pct. af årets provision. Virksomhederne mener, at kompensation i givet fald skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til det salg, der konkret er i sommerperioden. Ellers får sælgerne jo provision i lavsæsonen af salget i højsæsonen.

DI førte sagen for virksomhederne.

Nyheden er baseret på Sø- og Handelsrettens afgørelser af 12. juni 2019 i sagerne BS-18352/2018-SHR, BS-19713/2018-SHR og BS-20938/2018-SHR.

DI's råd

Vi afventer nu ankesagerne, som forhåbentlig vil skabe en klarhed over fortolkningen af feriereglerne for provisionslønnede. Reglerne fortsætter i den nye ferielov.

Hvis virksomheden vil gardere sig mod krav om ekstra feriepenge fra provisionslønnede, så kan det aftales specifikt i provisionsaftalen, at årets provision tillægges 12,5 pct. feriegodtgørelse mod at aftale en udbetalt provision, der er dét lavere. Det betyder så, at sælgeren må vente med at få 12,5 pct. af sin provision til ferien. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret