Foto: Colourbox

21.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret: 12,5 pct. af provision i feriegodtgørelse

Højesteret har i en ny dom afgjort, at en tandplejer havde ret til kompensation, fordi hendes provision blev reduceret, når hun holdt ferie, og at feriegodtgørelsen skulle beregnes som 12,5 pct. af provisionen i det foregående optjeningsår.

En tandplejer havde ud over sin faste månedsløn en provision på 25 pct. af de honorarer over kr. 75.000 pr. måned, som tandklinikken havde. Provisionen udgjorde mellem 14 og 36 pct. af medarbejderens samlede løn.

Når medarbejderen holdt ferie, havde hun ikke mulighed for at opretholde provisionen. På den baggrund fastslog landsretten og senere Højesteret, at da provisionen var en ”ikke ubetydelig” del af hendes aflønning, og hendes provisionsdel blev reduceret, når hun holdt ferie, havde hun krav på kompensation for den provision, hun mistede som følge af ferieafholdelsen.

Der opstod herefter uenighed om, hvordan kompensationen skulle beregnes.

Gennemsnitsberegning eller 12,5 pct.?

Tandklinikken mente, at kompensationen skulle beregnes som 12,5 pct. i feriegodtgørelse af provisionen i det forudgående optjeningsår.

Medarbejderen gjorde gældende, at kompensationen skulle beregnes på grundlag af enten det indgåede honorar eller den optjente provision i de forudgående tre måneder eller en anden referenceperiode.

12,5 pct. fastslog Højesteret

Såvel landsretten som Højesteret slog fast, at kompensationen skulle beregnes som 12,5 pct. i feriegodtgørelse beregnet på baggrund af provisionen i det foregående optjeningsår.

Det fremgår af ferielovens § 23, stk. 2 sammenholdt med forarbejderne til bestemmelsen, og det er ikke angivet, at der kan vælges en anden beregningsmetode ved opgørelse af kompensation for mistet provision.

På den baggrund havde medarbejderen ikke krav på at blive kompenseret på grundlag af en referenceperiode.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 19. november 2019 i sag BS-2518/2019

DI's råd

Sagen viser, at i de situationer, hvor en medarbejder har mistet provision som følge af ferieafholdelse, skal kompensationen beregnes som 12,5 pct. af den indtjente provision i det foregående optjeningsår.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter