08.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler om nødpasning af børn

Den 18. marts trådte bekendtgørelse om nedlukning af skoler og institutioner og etablering af nødpasning i kraft. Ordningen med nødpasning er forlænget indtil den 11. maj. Fra 15. april vil der ske en gradvis genåbning af skoler og dagtilbud

Som en del af indsatsen med at begrænse spredningen af COVID-19 blev det besluttet, at skoler og daginstitutioner generelt skulle holdes lukket. Samtidig blev der etableret en nødpasningsordning.

Fra den 15. april vil der også ske en gradvis genåbning af skoler og dagtilbud.

Reglerne om nødpasning gælder fortsat. Kommunerne skal have et tilbud om nødpasning, der indbefatter børn og unge i alderen 0-9 år, der lever op til følgende betingelser:

  • 0-9 årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, social tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.
  • 0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed og ikke er hjemsendt. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Hvis kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang kan stille nødpasning til rådighed for alle børn, der er omfattet af ovenstående regler, foreskriver bekendtgørelsen, at kommunerne skal prioritere de første to grupper.

Derfor presser DI også på for at sikre, at kommunerne stiller nødpasning til rådighed i tilstrækkeligt omfang, så forældre, der er privatansatte og ikke er hjemsendt også i praksis har adgang til at få deres 0-9 årige børn nødpasset, hvis de har afsøgt andre pasningsmuligheder.

Kontakt kommunen

Forældre, der har brug for nødpasning af deres barn/børn, skal kontakte deres kommune for nærmere information.

Varighed

Reglerne om nødpasning gjaldt i første omgang indtil den 30. marts, men er siden blevet forlænget til den 11. maj.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret