Foto: Getty Images

30.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Tidligere TR-suppleanter ikke længere beskyttet mod opsigelse

En faglig voldgift har afgjort, at to tillidsrepræsentantsuppleanter ikke havde samme efterbeskyttelse mod opsigelse som tillidsrepræsentanterne efter ophør af hvervet. Derfor kunne de opsiges på almindelige vilkår.

Sagen handlede om, hvorvidt bestemmelserne om tillidsrepræsentanter i Fællesoverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund giver tillidsrepræsentantsuppleanter samme efterbeskyttelse efter ophør af hvervet som tillidsrepræsentanter.

Sagen opstod, da to journalister blev opsagt fra deres arbejde i en medievirksomhed. Begge medarbejdere havde tidligere været suppleanter for tillidsrepræsentanten, men var det ikke længere på det tidspunkt, hvor de blev opsagt.

Overenskomstens bestemmelse

Hvis de to journalister havde været tillidsrepræsentanter, ville de have været særligt beskyttet mod opsigelsen i op til to år efter ophør af hvervet efter bestemmelsen i overenskomsten.

Overenskomstens regler var formuleret således: ”Tilsvarende beskyttelse mod afskedigelse gælder i en periode efter ophøret som tillidsrepræsentant. Perioden svarer til tillidsrepræsentantens funktionstid, men kan dog ikke overstige to år. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter.”

Parterne havde hver sin opfattelse af, hvad der var aftalt ved den overenskomstfornyelse, hvor bestemmelsen blev indskrevet i overenskomsten. Parterne fremlagde interne notater fra forhandlingerne, men ingen af notaterne indeholdte en definition af, hvordan bestemmelsen skulle fortolkes og forstås.

Det betød, at Journalistforbundet ikke kunne løfte bevisbyrden for, at parterne havde aftalt, at ”alene fratrådte tillidsrepræsentanter” også inkluderede tillidsrepræsentantsuppleanterne.

Ordlyden er afgørende

Dommeren i den faglige voldgift lagde vægt på ordlyden i overenskomstens bestemmelse og afgjorde, at reglen om særlig beskyttelse kun gælder tillidsrepræsentanter, og altså ikke suppleanter.

Virksomheden blev derfor frikendt.

DI var ikke involveret i sagen

Nyheden er baseret afgørelsen i faglig voldgift af 18. december 2019 i sag nr. FV2018.0170

DI's råd

Afgørelsen viser, at ordlyden i en overenskomstbestemmelse er afgørende. Hvis den ene part påberåber sig en anden fortolkning af bestemmelsen end det, der følger af ordlyden, så skal parten dokumentere, at parterne var enige om, at det var forståelsen af bestemmelsen eller, at det var en klar forudsætning for bestemmelsen. 

Der er i flere af DI’s overenskomster en tilsvarende efterbeskyttelse af tillidsrepræsentanten. Derfor skal I være påpasselige med, hvordan en bestemmelse formuleres i for eksempel en lokalaftale, da ordlyden senere kan blive genstand for fortolkning i en sag, hvor parterne er uenige. 

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at opsige en medarbejderrepræsentant, eller hvis I er i tvivl om ordlyden i en lokalaftale.  

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter