Foto: Getty Images

30.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Aftalen om hjemsendelse på Industriens Overenskomst forlænges ikke

Det vil dog stadig være muligt at hjemsende medarbejdere under Industriens Overenskomst efter det grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure.

Det har ikke mellem DI og CO-industri været muligt at opnå enighed om endnu en forlængelse af aftalen af 17. marts 2020 om hjemsendelse uden løn under Industriens Overenskomst. Aftalen udløber i dag, torsdag den 30. april 2020.

DI og CO-industri opfordrer fortsat virksomhederne til i videst muligt omfang at gøre brug af Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation af 14. marts 2020, som parterne har medvirket i tilblivelsen af.

Det er dog ikke alle virksomheder, der har mulighed for at benytte Trepartsaftalen, for eksempel fordi virksomheden ikke opfylder adgangskravet til ordningen, eller fordi virksomheden ikke kan rumme de økonomiske konsekvenser ved ordningen.

For sådanne virksomheder er det, hvis betingelserne herfor er opfyldte, muligt at hjemsende medarbejdere uden løn efter det grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure.

Hvornår foreligger der force majeure?

Force majeure er et almindelig anerkendt grundlæggende princip, der friholder en part for at overholde en forpligtelse i særlige situationer. Almindeligvis omfatter force majeure uforudsete begivenheder, der berører en virksomheds forpligtelser, for eksempel i forhold til virksomhedens medarbejdere, og som virksomheden ikke kunne forhindre, forebygge eller overkomme.

En række overenskomster opregner eksempler på force majeure omstændigheder, herunder maskinstandsning, materialemangel, vejrlig, andre arbejderes arbejdsstandsning og andre udefrakommende omstændigheder, men der antages i den kollektive arbejdsret at gælde et almindeligt force majeure-princip, som er bredere end det almindelige kontraktretlige force majeure-begreb.

Der foreligger en ganske omfattende praksis fra det fagretlige system, men da der er tale om en konkret vurdering, bør virksomheden altid kontakte DI i det enkelte tilfælde.

DI’s side om hjemsendelse kan I læse mere om hjemsendelse ved force majeure.

Hjemsendelser foretaget efter den hidtidige aftale

Hjemsendelse efter den hidtidige aftale, skal med forlængelsen af 7. april 2020 have fundet sted senest den 30. april 2020.

For hjemsendelser foretaget den 14. april 2020 og derefter er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden - forinden der foretages hjemsendelser – skal have indkaldt til en lokal forhandling.

Medarbejderne kan efter aftalen være hjemsendt i op til seks måneder efter aftalen, selv om hjemsendelsen fortsætter efter den 30. april 2020. Det er dog et krav, at virksomheden fortsat oplever driftsmæssige forstyrrelser som følge af Covid-19.

Aftalen forpligter virksomhederne til at tilbyde de hjemsendte medarbejdere at genoptage deres arbejde i takt med, at driften på den enkelte virksomhed genoptages.

Det er ikke efter den 30. april 2020 muligt at foretage yderligere hjemsendelser efter aftalen. Her kan virksomheden, hvis betingelserne herfor er opfyldte, hjemsende medarbejdere uden løn efter det grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure.

Kontakt DI for konkret rådgivning

Hvis I har spørgsmål til allerede foretagne hjemsendelser efter den hidtidige aftalen om hjemsendelse under Industriens Overenskomst, eller I er i tvivl, om der foreligger force majeure, bør I kontakte DI for konkret rådgivning. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret