Foto: Getty Images

15.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Gradvis genåbning af skoler og dagtilbud

Den 14. april trådte bekendtgørelse om gradvis genåbning af dagtilbud og skoler i kraft.

Som et led i indsatsen for at genåbne det danske samfund har regeringen besluttet, at skoler og dagtilbud m.v. i et vist omfang genåbnes fra den 15. april for så vidt, at det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Genåbningen omfatter blandt andet:

  • Børn i daginstitutioner (0-6 årige)
  • Elever i børnehaveklassen og fra 1.-5. klassetrin på folkeskoler og privatskoler
  • Børn i fritidsordninger
  • Elever på alle klassetrin på specialskoler m.v.
  • Elever i 3. g, 2. hf og elever på sidste år af et eux-forløb for så vidt angår undervisning i de gymnasiale fag m.v.

Kontakt kommunen

De konkrete genåbningsplaner føres ud i livet af den enkelte kommune. Af den grund kan der også være forskel på, hvordan og hvornår genåbningen sker lokalt.

Derfor skal forældre til børn, der er omfattet af den gradvise genåbning, kontakte deres kommune for nærmere information.

Varighed

Rammerne for den gradvise genåbning af dagtilbud og skoler gælder frem til 11. maj 2020.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter