Foto: Colourbox

18.05.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på elevers ret til ferie i den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Elevers rettigheder videreføres, således at deres rettigheder følger det nye ferieår, som fremover løber fra 1. september.

Retten til betalt ferie ændres ikke

Elever, der har en uddannelsesaftale, har som hidtil ret til betalt ferie i fem uger i det første og andet hele ferieår, efter deres ansættelsesforhold er begyndt. Derudover har visse elever ret til betalt ferie i det ferieår, hvor deres ansættelsesforhold begynder. 

Eleven starter i perioden fra 2. september til 31. oktober

Hvis elevens ansættelsesforhold begynder i perioden 2. september til 31. oktober, har eleven ret til betalt ferie i fem uger i det ferieår, hvor eleven bliver ansat. 

Eksempel :

En elev, der starter den 1. oktober 2020, har ret til fem ugers betalt ferie, som skal holdes i perioden fra 1. oktober 2020 til 31. december 2021.

Eleven har endvidere ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022, som er første hele ferieafholdelsesperiode. 

Endelig har eleven ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2022 til 31. december 2023, som er anden hele ferieafholdelsesperiode.

Eleven starter i perioden fra 1. november til 30. juni

Hvis elevens ansættelsesforhold begynder i perioden 1. november til 30. juni, har eleven ret til tre ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (den 1. maj til den 30. september) og op til fem dages betalt ferie, hvis virksomheden holder virksomhedslukket fra den 1. november til den 30. juni.

Eksempel:

En elev, der starter den 1. december 2020, har ret til tre ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden den 1. maj til den 30. september 2021 og op til fem dages betalt ferie, hvis virksomheden holder virksomhedslukket før hovedferieperioden, dvs. fra den 1. december 2020 til den 30. april 2021.

Eleven har endvidere ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022, som er første hele ferieafholdelsesperiode. 

Endelig har eleven ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2022 til 31. december 2023, som er anden hele ferieafholdelsesperiode.

Eleven starter i perioden fra 1. juli til 31. august

Hvis elevens ansættelsesforhold begynder i perioden mellem 1. juli til 31. august, har eleven først ret til betalt ferie i den første hele ferieafholdelsesperiode, som begynder 1. september. 

Hvis eleven ønsker at holde ferie før den 1. september, kan dette enten ske ved at bruge optjent ferie, ellers ved at holde ferie uden løn.

Eksempel:

En elev, der starter den 1. juli 2021, vil først opnå særlige ferierettigheder den 1. september 2021. 

Hvis eleven ønsker at holde ferie inden den 1. september 2021, kan eleven holde ferie i august med de 2,08 feriedage, som bliver optjent i juli. 

Ønsker eleven at holde længere ferie, har eleven mulighed for at holde ferie uden løn. 

Eleven har derefter ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022, som er første hele ferieafholdelsesperiode. 

Endelig har eleven ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2022 til 31. december 2023, som er anden hele ferieafholdelsesperiode.

Uddannelsesaftalen længde er uden betydning

Det er ikke en forudsætning for retten til betalt ferie som beskrevet ovenfor, at uddannelsesaftalen omfatter en hel ferieafholdelsesperiode. 

Lønnen på ferietidspunktet

Elevens løn under ferie svarer til lønnen på ferietidspunktet, og ikke det lønniveau, som eleven havde på optjeningstidspunktet. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret