Foto: Colourbox
19.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler om varsling af ferie for hjemsendte

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 16. juni 2020 et lovforslag om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode, da forlængelsen af lønkompensationsordningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket.

Afvikling af op til 15 feriedage i perioden

I lovforslaget stilles der krav om, at medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, i perioden fra og med den 9. juli til og med den 29. august 2020 afvikler tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage.

Loven gælder kun for medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen. For øvrige medarbejdere gælder ferielovens almindelige regler for varsling og flytning af ferie.

Kravet om, at medarbejderne afvikler tilbageværende ferie, gælder kun, hvis de har optjent ret til betalt ferie efter ferieloven. Elever er ligeledes omfattet af loven. Anden ferie eller frihed, som medarbejderne har ret til efter kollektiv eller individuel aftale, er ikke omfattet.

I kan ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden. I praksis betyder det, at I kan modtage lønkompensation i op til én måned i perioden frem til og med den 29. august 2020.

Eksempel 1

Hvis en medarbejder har holdt tre dages ferie i forbindelse med pinse og grundlovsdag, kan I kun pålægge medarbejderen at holde 13 af de 16,64 feriedage, medarbejderen har optjent.

Eksempel 2

Hvis en medarbejder allerede i april 2020 har holdt fem feriedage, der skulle have været brugt i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 (medarbejderens bidrag til ordningen om lønkompensation fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020), er der kun 11,64 feriedage tilbage at bruge i det forkortede ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. I kan kun varsle, at medarbejderen skal afholde de resterende feriedage.

Forkortet varsel af ferie

Det fremgår af lovforslaget, at virksomheder omfattet af lønkompensationsordningen kan varsle ferie med forkortet varsel, så der kan afholdes op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor virksomheden søger om lønkompensation for medarbejderen i perioden fra og med den 9. juli til og med den 29. august 2020 eller dele heraf.

I vil fortsat skulle fastsætte ferien efter aftale med medarbejderen og, under hensyntagen til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske. I skal fortsat varsle ferien så tidligt som muligt, men det fremgår af lovforslaget, at varslet i den sammenhæng kan være helt ned til én dag.

Ferien vil fortsat skulle fastsættes konkret. Det betyder, at I ikke kan varsle på en sådan måde, at ferien anses for afholdt i løbet af den periode, hvor I søger om lønkompensation for medarbejderen fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at I aftaler den konkrete placering af ferien med de medarbejdere, som I har søgt om lønkompensation for.

Ændring af fastlagt ferie 

For at sikre, at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse i lønkompensationsperioden, er der i aftalen mulighed for at ændre en allerede fastsat ferie, som ligger helt eller delvist uden for lønkompensationsperioden.

Bestemmelsen gælder kun for virksomheder, der mangler specifik arbejdskraft. Den kan derfor ikke anvendes til at ændre ferien, for at I kan få dækket tab i den periode, hvor virksomheden ikke kan få lønkompensation.

I vil fortsat skulle fastsætte ferien efter forhandling med medarbejderen og, under hensyntagen til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske. I skal desuden fortsat varsle ferien så tidligt som muligt.

For at mindske generne af den ændrede ferie for medarbejderne og deres familier skal I betale erstatning for et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen af ferien. Det følger af ferielovens almindelige regler eller tilsvarende regler, som medarbejderne kan være omfattet af. Efter dansk rets almindelige erstatningsregler har medarbejderen dog pligt til at begrænse sine tab mest muligt.

Hvis en medarbejder allerede er gået på ferie, kan I ikke varsle en ændring.

Om kollektiv ferielukning

Kravet om, at ferien skal være optjent, betyder, at I ikke kan benytte de nye regler til at varsle kollektiv ferielukning i den periode, hvor virksomheden får lønkompensation i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, så medarbejderen selv skal betale for de dage, som vedkommende ikke har optjent efter ferielovens § 17, stk. 1.

Læs lovforslaget her 

Vejledninger

FAQ om lønkompensation ved hjemsendelse

Klik her

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret