Foto: Colourbox
17.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lokomotivførerelever skulle have samme løn som de udlærte

En faglig voldgift har afgjort, at lokomotivelever havde ret til både et kvalifikationstillæg og funktionstillæg, fordi overenskomsten ikke indeholdt nogle særskilte bestemmelser om løn til elever. Desuden havde virksomheden tidligere aflønnet eleverne på lige fod med de uddannede lokomotivførere.

Sagen handlede om, hvorvidt lokomotivførerelever havde krav på samme lønpakke som færdiguddannede lokomotivførere.

Tvisten opstod, fordi overenskomsten ikke indeholdte specifikke bestemmelser for aflønning af elever på overenskomsten. Der var derfor tvivl om, hvordan eleverne skulle aflønnes.

Tillæg oven i den almindelige løn                

Definitionen af et tillæg er en løndel, som gives ud over den almindelige løn. Det er altså noget ekstra som betales oveni.

Forbundet mente, at lokomotivførereleverne skulle have både overenskomstens kvalifikationstillæg og et produktionstillæg foruden den allerede høje grundløn.

Virksomheden argumenterede derimod for, at denne fortolkning stred imod ordlyden af de to tillæg.

Kvalifikationstillæg

Et kvalifikationstillæg gives på baggrund af visse funktionsfremmende kvalifikationer, som medarbejderen besidder.

Men en lokomotivførerelev har ikke de korrekte licenser og certificering til at måtte køre et tog. Dem opnår de først opnås ved endt uddannelse.

Virksomheden mente derfor ikke, at eleverne opfyldte betingelserne for at få kvalifikationstillæg.

Produktionstillæg

På samme måde modtager medarbejdere produktionstillæg for at bidrage til produktionen i virksomheden, hvilket i en togvirksomhed er at køre tog.

Men lokomotivførerelever bidrager ikke selvstændigt til produktionen, fordi de ikke må køre tog uden opsyn af en lokomotivførerlærer, som får et ekstra tillæg for oplæringen af eleven. Derfor mente virksomheden ikke, at eleverne havde krav på produktionstillæg.

Tidligere aflønnet som de voksne

Forbundet kunne dog fremlægge bevis for, at en større togvirksomhed havde udbetalt løn svarende til grundlønnen af overenskomsten plus kvalifikationstillæg og produktionstillæg til lokomotivførerelever i 2017. Dette vedrørte dog kun ganske få elever.

Eleverne skulle have fuld løn

Dommeren nåede frem til, at eleverne skulle aflønnes på samme måde som det uddannede personale, fordi overenskomsten ikke indeholdt særskilte lønbestemmelser for elever, og virksomhedernes tidligere praksis med at aflønne medarbejderne på lige fod med det færdiguddannede personale.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på afgørelse i faglig voldgift af  9. juni 2020 i sag nr. FV 2019.0119.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed skal være påpasselig med sin handlemåde i forhold til aflønning. Hvis virksomheden over en længere periode aflønner medarbejderne på en anden måde, end hvad der fremgår af overenskomsten, så kan virksomheden blive bundet af denne handlemåde. 

Dette er særligt vigtigt i situationer, hvor overenskomstens bestemmelser ikke tager klar stilling til spørgsmålet.

Hvis I ønsker at aflønne udover, hvad der fremgår af overenskomsten, så bør det fremgå tydeligt, at denne aflønning sker på aftalt grundlag, og ikke fordi I føler jer forpligtet til dette efter overenskomsten.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter