Foto: Colourbox
28.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte gerne stille krav til religion i jobopslag

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en organisation gerne måtte kræve, at deres nye medarbejder var medlem af folkekirken og arbejde ud fra et kristent menneskesyn. En kvinde, som havde klaget over forskelsbehandling på grund af religion, fik derfor ikke medhold i sin klage.

Sagen handlede om en organisation, som søgte en køkkenfaglig medarbejder, der skulle have erfaring med og flair for socialt arbejde til arbejdet i en varmestue. Dertil fremgik af jobopslaget, at medarbejderen skulle være medlem af den danske folkekirke og være i stand til at arbejde ud fra et kristent menneskesyn.

Varmestuen havde kristne brugeraktiviteter

Organisationen søgte en kristen medarbejder, fordi sjælesorg, forkyndelse og gudstjenester alle var aktiviteter, som blev tilbudt i varmestuen. En del af arbejdet som køkkenmedarbejder indebar kontakt med brugerne samt deltagelse i disse aktiviteter.

Undtagelser i forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven beskriver, hvordan virksomheder ved ansættelse ikke må annoncere, at de søger medarbejdere af bestemt religion eller tro. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden har til formål at fremme et bestemt religiøst standpunkt eller trosretning.

Ikke forskelsbehandling

Eftersom jobbet som køkkenmedarbejder i varmestuen også inkluderede medarbejderens deltagelse i kristne aktiviteter, vurderede Ligebehandlingsnævnet, at det var i orden, at organisationen søgte en medarbejder, der var medlem af den danske folkekirke.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 24. juni 2020 i sag nr. 9534.

DI's råd

Forskelsbehandlingsloven skal sikre, at medarbejdere ikke er dårligere stillet på arbejdsmarkedet på grund af særlige træk som etnicitet, religion, politisk overbevisning med videre. 

Det er derfor vigtigt, at I som virksomhed ikke fremhæver særlige træk ved annoncering af nye jobs. 

I denne sag var der tale om helt særlige omstændigheder, der gjorde, at arbejdsgiveren var undtaget af forskelsbehandlingsloven. Dette hører dog til sjældenhederne og gælder kun, hvis virksomheden har til formål at fremme en bestemt trosretning eller religiøst standpunkt.

I skal derfor altid sikre jer, at jobopslag er neutrale og ikke favoriserer kandidater med særlig etnicitet, alder, seksuel orientering etc. Besøg altid DI.dk eller kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvad I må skrive i en jobannonce.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter