Læge, jordemoder og fødselsforberedelse

En gravid medarbejder har ret til fravær, når hun skal til forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder læge og jordemoder, og det ikke er muligt at få placeret undersøgelserne uden for arbejdstiden.

Ifølge barselsloven har medarbejderen krav på dagpengesatsen under fraværet. Arbejdsgiveren er herefter forpligtet til - uden refusionsmulighed – at afholde udgifterne svarende til dagpengesatsen i forbindelse med medarbejderens fravær.

Dette udgangspunkt kan dog være fraveget ved overenskomst, individuelle kontraktforhold eller i virksomhedens personalehåndbog. Undersøg derfor altid, hvad der står i jeres personalehåndbog, mv. 

Af administrative hensyn vælger mange virksomheder alligevel at betale fuld løn til deres gravide medarbejdere, når de er til forebyggende graviditetsundersøgelser.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret, personalejura og arbejdsmiljø klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00

Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter