Orlov ved graviditet og barsel

Forældre har i alt ret til 4 uger graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 32-46 ugers forældreorlov.

Når forældre skal afholde orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, har de forskellige muligheder for, hvordan de vil lægge orloven.

Forældre kan holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden, men har også mulighed for forlænget eller udskudt orlov. Efter aftale med arbejdsgiveren er det også muligt at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Orlovstyperne kan inddeles på følgende måde:

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før fødslen (4 eller 1 uges orlov til adoptanter afhængigt af, om barnet modtages i udlandet eller i Danmark)
  • 14 ugers barselsorlov til moderen efter fødslen
  • 2 ugers fædreorlov til faderen efter fødslen
  • 32-46 ugers forældreorlov til hver af forældrene efter barselsorloven.

Graviditetsorlov

Moderen har ret til 4 ugers fravær inden forventet fødsel. Dette er graviditetsorloven. Føder kvinden før forventet termin, afkortes graviditetsorloven. Føder hun derimod senere end forventet, forlænges graviditetsorloven tilsvarende.

Barselsorlov

Moderens barselsorlov ligger i forlængelse af graviditetsorloven og starter derfor dagen efter fødslen. Moderen har ret til 14 ugers fravær. De første 2 uger af orloven skal hun holde.

Faderen kan i helt særlige tilfælde, hvor moderen ikke er i stand til at passe barnet, overtage retten til barselsorlov.

Fædreorlov

Faderen har ret til 2 ugers fravær umiddelbart efter fødslen. Han kan efter aftale med virksomheden afholde orloven på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen.

Forældreorlov

Forældreorlov afholdes efter barnets 14. uge. Begge forældre har ret til 32 ugers fravær hver og kan vælge at holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden. Forældrene har dog kun ret til dagpenge i 32 uger tilsammen.

Fædre kan påbegynde forældreorlov, imens moderen er på barselsorlov.

Adoption

Adoptanter har ret til orlov efter næsten de samme regler som biologiske forældre. Retten til fravær, inden barnet modtages, afhænger af, om barnet skal hentes i udlandet eller overgives i Danmark.

Adoptanter afholder forældreorlov på samme måde som biologiske forældre.

Skema over retten til fravær:  

Forælder  Før fødsel  Efter fødsel  Efter 14 ugers orlov **** Inkl. forlængelse på enten 8 eller 14 uger 
Mor  4 uger  14 uger 32 uger*  40/46 uger* 
Far     2 uger

 32 uger*

40/46 uger* 
Adoptivmor  1/4 uger***  14/2 uger**  32 uger*  40/46 uger* 
Adoptivfar  1 /4 uger*** 14/2 uger**  32 uger*  40/46 uger* 

*Begge forældre har hver ret til dette fravær.

**Adoptivforældre har tilsammen ret til 14 ugers fravær efter fødslen samt til 2 uger, der svarer til biologiske forældres barsels- og fædreorlov. Forældrene vælger selv, hvem der skal have hvilke uger.

***Hvis adoptivbarnet hentes i udlandet, har hver af adoptivforældrene ret til fravær i 4 uger, som kan forlænges med 4 uger. Hvis barnet hentes i Danmark, er der ret til fravær i 1 uge før modtagelsen, som kan forlænges med 1 uge.

**** Faderen har ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

Sorgorlov

Fra den 1. februar 2018 kan både mødre, fædre, medmødre og begge adoptanter udnytte ret til fravær i 14 uger, såfremt barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær, fordi barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, skal snarest muligt underrette sin arbejdsgiver herom.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent
For medlemmer

I dybden med orlov ved graviditet og barsel

Få svar på, hvornår medarbejderen kan holde graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov, om medarbejderen kan forlænge eller udskyde forældreorloven, om medarbejderen kan genoptage arbejdet helt eller delvist under orlov, hvornår medarbejdere skal varsle, hvordan de vil holde deres orlov, hvilken ret til fravær adoptanter har – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret, personalejura og arbejdsmiljø klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00

Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter