Orlov til pasning af syge familiemedlemmer

Medarbejdere kan få orlov til at passe hospitalsindlagte børn samt syge nærtstående. Det kan f.eks. være nærtstående handicappede, nærtstående alvorligt syge eller døende, som ønsker at dø i eget hjem.

Medarbejdere har ret til orlov, hvis de ønsker at passe alvorligt syge hospitalsindlagte børn, nærtstående døende, handicappede eller alvorligt syge.
 

Orlov til at passe alvorligt syge hospitalsindlagte børn

Medarbejdere har ret til orlov til pasning af syge børn, såfremt der er tale om alvorligt syge børn.

Det er en forudsætning for at kunne få orloven, at en læge skønner, at medarbejderens barn har behov for indlæggelse på hospital eller pleje hjemme, som kan sidestilles hermed, i minimum 12 dage.

Medarbejderen har kun orlov, mens barnet er indlagt.

Kravet om, at indlæggelsen skal være på mindst 12 dage, gælder ikke for visse enlige forsørgere.

Barnet skal være under 18 år.

Orlov til pasning af nærtstående alvorligt syge

Medarbejdere kan have ret til orlov, hvis de vil passe:

  • nærtstående handicappede
  • nærtstående alvorligt syge
  • døende, som ønsker at dø i eget hjem.

Denne slags orlov er beskrevet i ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”. For at have ret til orloven skal medarbejderen opfylde en række krav:

  • Medarbejderen skal senest 6 uger, før orloven begynder, give virksomheden besked om, hvornår orloven begynder, og hvor længe den varer.
  • Hvis medarbejderen ønsker at genoptage arbejdet før det oprindeligt varslede tidspunkt, skal I have besked herom senest 4 uger, før arbejdet genoptages.

Hvis der er tale om en medarbejder, der har orlov for at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem, skal følgende også opfyldes:

  • Senest 2 dage efter den nærtståendes død, skal medarbejderen give virksomheden besked om, hvornår medarbejderen genoptager arbejdet.
  • Medarbejderen har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet er aftalt med virksomheden.
  • Afbryder medarbejderen plejeforholdet, skal virksomheden hurtigst muligt have besked om, hvornår arbejdet så genoptages. Medarbejderen har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter plejeforholdets afbrydelse.

Medarbejderne har ikke ret til betaling fra virksomheden under orloven

Hvis en medarbejder har orlov for at passe alvorligt syge, hospitalsindlagte børn, kan medarbejderen (forælderen til det syge barn) få dagpenge fra kommunen svarende til det beløb, som medarbejderen ville have fået ved egen sygdom, men I har ingen lønudgift til medarbejderen. Dog har f.eks. medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, ret til løn i op til fem dage inden for 12 måneder. Denne ret findes i de fleste overenskomster.

Hvis en medarbejder har orlov for at passe nærtstående alvorligt syge, kan medarbejderen få plejevederlag fra kommunen, men skulle I vælge at udbetale løn, er I berettiget til refusion svarende til det beløb som medarbejderen er berettiget til i plejevederlag.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent

Reglerne

Barselsloven
For medlemmer

I dybden med orlov til pasning af syge familiemedlemmer

Få svar på, hvornår medarbejdere har ret til orlov i forbindelse med pasning af syge børn eller nærtstående alvorligt syge, hvilken dokumentation virksomheden kan bede om ved orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse - og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter