Sorgorlov

Mødre, fædre, medmødre og begge adoptanter har ret til sorgorlov, hvis de mister et barn, eller barnet bliver bortadopteret.

Hvem har ret til sorgorlov?

Hver af forældrene har ret til sorgorlov i 14 uger, hvis et spædbarn er dødfødt (efter 22. svangerskabsuge vil det være en fødsel) eller dør inden den 32. uge efter fødslen, eller hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

Tilsvarende har forældre til et barn, der er adopteret, ret til sorgorlov, hvis barnet dør inden den 32. uge fra modtagelsen i hjemmet.

Hvornår skal sorgorloven varsles?

Medarbejderen har pligt til at varsle orloven over for arbejdsgiveren uden ugrundet ophold.

Kan man holde drypvis orlov?

Medarbejderen, der afholder sorgorlov kan i orlovsperioden genoptage arbejdet helt eller delvis på samme måde.

Der kan ikke udbetales barselsdagpenge for uger, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid. Retten til barselsdagpenge for disse uger bortfalder og kan ikke udskydes til senere brug. Orlovsperioden kan efter afbrydelsen genoptages, og der vil kunne udbetales barselsdagpenge for den resterende del af orlovsperioden, hvis beskæftigelseskravet på ny er opfyldt.

Hvilken betaling har man ret til under sorgorlov?

Medarbejderen har efter barselsloven ret til barselsdagpenge under sorgorloven.

DI’s overenskomster indeholder ikke hjemmel til, at medarbejderne har ret til løn under sorgorlov, idet der alene ydes løn i forbindelse med graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent

Reglerne

Barselsloven

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret, personalejura og arbejdsmiljø klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter