Opsigelse af medarbejdernes repræsentanter

Hvis I skal opsige en repræsentant for medarbejderne, skal I være opmærksomme på reglerne om opsigelse. Repræsentanterne er nemlig særligt beskyttede.

Medarbejdernes repræsentanter har normalt en særlig beskyttelse mod opsigelse. Formålet med beskyttelsen er at give repræsentanterne en sikkerhed for, at de ikke afskediges på grund af deres funktion. Tillidsrepræsentanter kan også have en særlig beskyttelse efter de er fratrådt.
 

Medarbejdernes repræsentanter er ikke kun tillidsrepræsentanten

I overenskomsterne er det primært tillidsrepræsentantens beskyttelse, som er beskrevet, men medarbejderne har også andre repræsentanter med særlig beskyttelse. Det er:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (eller andre styrende organer)
 • Suppleanter til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
 • Europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Repræsentanter efter lov om information og høring (ikke overenskomstdækkede virksomheder)
 • Talsmænd for ledere
 • Medarbejdere som har fremsat krav om ligeløn for sig selv eller andre. 

For arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og deres suppleanter, repræsentanter efter lov om information og høring samt europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer, gælder samme regler som for tillidsrepræsentanter inden for samme område.

Samarbejdsudvalgsmedlemmer og ledernes talsmænd er ikke beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter. Men samarbejdsudvalgsmedlemmer har i nogle tilfælde et længere opsigelsesvarsel, og opsigelse af en ledertalsmænd skal følge en særlig procedure.

Der findes særlige regler om bevisbyrde for medarbejdere som har fremsat krav om ligeløn. Reglerne findes i ligelønslovens § 3.

De særlige regler

Hvis I vil opsige en beskyttet medarbejder, er der særlige regler, I skal følge. Vær opmærksom på, at reglerne ikke er ens i alle overenskomster.

Ofte er der regler om:

 • Tvingende årsager til afskedigelsen
 • En særlig procedure, hvor forbundet inddrages
 • Et forlænget opsigelsesvarsel for timelønnede.

Kravet om, at der skal være tvingende årsager til en opsigelse betyder, at tillidsrepræsentanten kan være beskyttet mod opsigelse i situationer, hvor virksomheden ville være berettiget til at opsige andre medarbejdere.

Fratrådte tillidsrepræsentanter

De fleste tillidsrepræsentanter har også en beskyttelse efter de er fratrådt. Har tillidsrepræsentanten fungeret i et år vil han det første år efter han er ophørt med hvervet have et 6 uger forlænget opsigelsesvarsel.

De særlige regler om procedurer og krav om tvingende årsager gælder ikke for de fratrådte, og der er kun fratrådte tillidsrepræsentanter som har efterbeskyttelsen, ikke arbejdsmiljørepræsentanter og lignende.

For medlemmer

I dybden med opsigelse af medarbejdernes repræsentanter

Få svar på, hvordan tillidsrepræsentanten og de andre repræsentanter er beskyttede, hvilken procedure, I skal følge, hvis I vil opsige en repræsentant for medarbejdere, hvad opsigelsesvarslet er, om I kan fritstille, suspendere eller bortvise en repræsentant for medarbejdere – og meget mere.

Gå i dybden
Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret