120-dagesreglen

Virksomheder kan i en funktionærs ansættelseskontrakt aftale og indsætte en 120-dagesregel, som giver virksomheden mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

En måneds opsigelsesvarsel ved 120 dages sygdom

Hvis en funktionær eller funktionærlignende medarbejder har været syg i 120 dage inden for 12 måneder, kan virksomheden efter 120-dagesreglen opsige medarbejderen med en måneds varsel. Det gælder, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat. Medarbejderen skal være syg på tidspunktet for opsigelsen.

120-dagesreglen skal stå i kontrakten

Virksomheden kan dog kun anvende 120-dagesreglen, hvis det fremgår direkte af medarbejderens kontrakt.

120 sygedage inden for 12 måneder

Medarbejderen skal være syg i 120 dage inden for 12 måneder. De 120 sygedage behøver ikke være i direkte forlængelse af hinanden. Efter 120-dagesreglen skal alle sygdomsperioder inden for 12 måneder tælles med.

Opsigelse skal ske i tilknytning til de 120 sygedage

Efter 120-dagesreglen skal virksomheden opsige medarbejderen i direkte tilknytning til de 120 sygedage. Det betyder, at I ikke kan vente med at opsige medarbejderen, til der er gået eksempelvis 130 sygedage. Opsigelse skal ske mellem 121 og 129 sygedage. Hvis medarbejderen har været syg i mindre end 121 dage eller mere end 129 dage, skal I sige medarbejderen op med almindeligt varsel.

Opsigelsesvarslet er 1 måned til en måneds udgang

Medarbejderen skal fratræde ved udgangen af en måned, uanset på hvilket tidspunkt medarbejderen er blevet opsagt. Hvis eksempelvis medarbejderen bliver opsagt den 5. april på grund af 120-dagesreglen, skal vedkommende fratræde den 31. maj.

DI's 120-dagesberegner

Start

Skabeloner

FÅ SKRÆDDERSYET EN FUNKTIONÆRKONTRAKT

Hent
For medlemmer

I dybden med 120-dagesreglen

Få svar på, hvornår og for hvem 120-dagesreglen gælder, hvordan delvist fravær tæller, hvornår I skal aflevere opsigelsen, eller benyt DI’s 120-dagesberegner til at udregne medarbejderens sygefravær inden for de seneste 12 måneder.

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret