Større afskedigelser

Hvis virksomheden afskediger flere medarbejdere inden for en periode, kan I være omfattet af loven om større afskedigelser. Dette indebærer, at I gennem en særlig, fastlagt procedure skal informere medarbejdere og det regionale beskæftigelsesråd samt forhandle med medarbejdere, inden I kan opsige medarbejderne.

Skal virksomheden opsige et større antal medarbejder, skal I i visse tilfælde følge nogle helt bestemte procedurer. Der er desuden væsentlige personalepolitiske hensyn at tage, for at både virksomhed og medarbejder oplever en god og ordentlig proces.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden er grundigt forberedt. DI kan hjælpe både med juridisk og praktisk rådgivning.

Reglerne gælder, hvis et større antal afskediges inden for 30 dage

I skal følge reglerne om varsling ved større afskedigelser, når I inden for en vilkårlig periode på 30 dage forventer at afskedige:

  • Mindst 10 medarbejdere på virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte.
  • Mindst 10 procent af medarbejderne på virksomheder med over 100 men under 300 ansatte.
  • Mindst 30 medarbejdere på virksomheder med over 300 ansatte.

Der er derudover skærpede regler, hvis virksomheden har mere end 100 medarbejdere og påtænker at opsige mindst 50 pct. heraf.

Hvis I varsler væsentlige ændringer af mange medarbejderes ansættelsesvilkår, og en større del af disse medarbejdere ikke accepterer ændringerne, kan medarbejderne betragte sig som opsagt.

I en sådan situation skal reglerne om større afskedigelser efter omstændighederne også følges. Derfor er det vigtigt - inden I varsler ændringerne - at finde ud, hvor mange medarbejdere der ikke ønsker at acceptere ændringerne.

Pligt til at informere og forhandle

Hvis I er omfattet af reglerne om større opsigelser, skal repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere gennemføre forhandlinger. I skal også forhandle, selv om muligheden for at ændre på beslutningen om kollektiv afskedigelse er begrænset. Hvis I afviser at forhandle, er det brud på reglerne om kollektive afskedigelser.

Forhandlingerne har til formål at forsøge at mindske antallet af opsigelser og at afbøde virkningerne for de medarbejdere, der opsiges. Forhandlingen skal være reel og give medarbejderne mulighed for at komme frem med deres ønsker.

Skabeloner

Skabelon til større afskedigelser

Hent
For medlemmer

I dybden med større afskedigelse

Få svar på, hvordan I finder ud af, om det antal medarbejdere, I forventer at opsige, falder inden for kategorien ”Større afskedigelser”, hvad proceduren for større afskedigelser er, hvem og hvordan I skal informere om afskedigelserne – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I BSC Mejeribranchen er vi klar til at hjælpe, hvis du har brug for hjælp inden for ansættelsesret og personalejura

Kontakt

Advokat Birgitte Dember
Telefon: 3377 3522
Mail: bdem@di.dk 

Advokat Hanne Lindberg Greisen
Telefon: 3377 3523
Mail: hlg@di.dk 

Relateret