Konfliktunderstøttelse

Hvis konflikten rammer, har virksomheden mulighed for at få understøttelse fra DI’s Konfliktfond. Konfliktfondens midler er tilvejebragt af indbetalinger med udgangspunkt i virksomhedernes kontingentpligtige lønsummer, og understøttelsen uddeles ligeledes i forhold til virksomhedens lønsum. Her kan du få overblik over, hvornår virksomheden kan få støtte og hvordan.

Trods fredspligten i DI's kollektive overenskomster kan virksomheder blive ramt af overenskomststridige konflikter.

Konfliktunderstøttelsen er ikke en forsikringsordning, så der er altså ikke tale om at betale en præmie i forhold til en konfliktrisiko, og hvor fonden efterfølgende udbetaler en erstatning for et lidt tab.

Konfliktfonden beregner understøttelsen ud fra den kontingentpligtige lønsum ganget med konfliktprocenten. Konfliktprocenten er forholdet mellem de mistede arbejdstimer under konflikten set i forhold til de mulige årlige arbejdstimer.

Hvis konflikten omfatter både arbejdere og funktionærer, bliver konfliktunderstøttelsen beregnet, så den afspejler det retvisende konfliktomfang.

Dog kan understøttelsen ikke overstige virksomhedens faktiske lidte tab. I ganske særlige tilfælde, der er af principiel betydning for arbejdsgiverfællesskabet, er det muligt at få konfliktunderstøttelse, der er større end den normale praksis.

Forsømt tid

Det er vigtigt at huske reglerne om forsømt tid i overenskomsterne. Sørg for at undersøge, om der er regler om forsømt tid i netop jeres overenskomst. I forbindelse med en konflikt er der efter reglerne om forsømt tid ikke overtidstillæg, hvis medarbejderne er på overarbejde for at indhente tid forsømt under konflikten – og hvis arbejdet er gennemført, inden 14 dage efter konflikten er slut.

Hvis virksomheden har været udsat for en arbejdsnedlæggelse og har behov for at få indhentet produktionstabet, kan den derfor pålægge medarbejderne overarbejde.

Virksomheden skal som hovedregel indhente det lidte produktionstab ved at kræve forsømt tid indhentet uden overtidstillæg. Kun hvis produktionstabet helt eller delvist ikke kan indhentes, eller hvis virksomheden har haft meromkostninger i forbindelse med at indhente produktionstabet, skal virksomheden udarbejde en tabsopgørelse.   Opgørelsen af tabet kan i givet fald tage udgangspunkt i de meromkostninger, virksomheden er blevet påført som følge af konflikten.

Kan virksomheden ikke opgøre det lidte tab som meromkostninger, f.eks. fordi den mistede produktion ikke vil kunne genvindes fuldt ud efter konflikten, kan virksomheden vælge at opgøre tabet som det dækningsbidrag, der er mistet i konfliktperioden.

I den forbindelse skal virksomhedens ledelse erklære, at det kun har været muligt at opgøre tabet efter metoden for tabt dækningsbidrag.

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter