Arbejdsfordeling

Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige.

Formålet med en arbejdsfordeling er at give virksomheden mulighed for at nedsætte arbejdstiden i en situation, hvor virksomheden er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Virksomheden kan etablere arbejdsfordeling i en begrænset periode (som udgangspunkt maksimalt 13 uger).

For at medarbejderne kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulighed, således at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde på en anden virksomhed.

Virksomheden kan i princippet etablere arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere – uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

Medarbejdere omfattet af en overenskomst

Hvis jeres medarbejdere er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal I etablere arbejdsfordelingen efter disse bestemmelser.

Indeholder overenskomsten ikke bestemmelser om arbejdsfordeling, etablerer I arbejdsfordelingen på samme måde som for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst.

I skal være opmærksomme på, at visse forbund er af den overbevisning, at hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, kan I ikke etablere arbejdsfordeling for de pågældende medarbejdere.

Medarbejdere ikke omfattet af en overenskomst

Det er muligt at etablere arbejdsfordeling for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, herunder funktionærer. I så fald skal I indgå en ”anden kollektiv aftale” med den pågældende gruppe af medarbejdere – både dem, der er medlem af en A-kasse, og dem, der ikke er.

En anden kollektiv aftale kan være en skriftlig aftale, hvor I aftaler at etablere arbejdsfordeling. I aftalen skal I beskrive vilkårene, og den skal være indgået mellem en repræsentant fra virksomheden på den ene side og samtlige medarbejdere inden for det område, I etablerer arbejdsfordeling for, på den anden side.

I kan etablere arbejdsfordelingen på flere forskellige måder:

  • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest 1 uge, før den træder i kraft. Arbejdsfordelingen skal omfatte enten:

  • en virksomhed som helhed
  • en virksomhedsafdeling
  • en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

I kan aftale 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed.

Vær dog opmærksom på, at visse A-kasser ikke mener, at de er forpligtede til at betale supplerende dagpenge til medarbejdere, der frivilligt indgår aftale om arbejdsfordeling.

Særlige regler i forbindelse med COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har folketinget besluttet, at arbejdsgiveren ikke skal betale G-dage til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling fra og med 27. marts 2020 til og med 30. juni 2020.

Folketinget besluttede endvidere den 12. marts 2020, at gøre det mere fleksibelt at anvende arbejdsfordeling, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19.

Efter de nye regler kan en arbejdsfordeling igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidigt, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Er virksomhedens medarbejderne omfattet af overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende arbejdsfordeling, vil det fortsat være disse der er gældende.

Hvis disse overenskomst bestemmelser indeholder begrænsninger i forhold til de nye regler, kan de nye regler kun anvendes, hvis overenskomsten indeholder en hjemmel til at lave en særlig  overenskomstfravigende aftale der gør det muligt at fravige overenskomstens regler om arbejdsfordeling eller hvis overenskomstparterne har lavet en særskilt aftale herom.

Det er altså vigtigt at du undersøger, om reglerne i den overenskomst, der gælder for jeres medarbejdere, indeholder sådanne begrænsninger, inden I benytter de nye fleksible regler.

Industriens Overenskomst indeholder visse begrænsninger, der gør, at de nye fleksible regler ikke umiddelbart kan anvendes. Overenskomstparterne har i den forbindelse indgået en aftale om, at virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst kan få adgang til at anvende regeringens nye regler ved at indgå en lokalaftale efter § 8, stk. 7, hvorved overenskomstens regler for arbejdsfordeling fraviges, under nogle særlige betingelser. Læs mere om de særlige betingelser under ”I dybden med arbejdsfordeling”.

På Træ- og Møbeloverenskomsten gælder der normalt et varsel på 14 dage forud for etablering af arbejdsfordeling, endvidere skal arbejdsfordeling godkendes af forbundet / 3f. 

På Træ- og Møbeloverenskomsten har overenskomstparterne i lyset af situationen omkring COVID-19 aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes med 1 uges varsel. Arbejdsfordeling skal forsat anmeldes til jobcentret og godkendes af organisationerne. Dette forkortede varsel er gældende for arbejdsfordelinger, der aftales i perioden fra den 14. april 2020 til og med den 30. april 2020.

I perioden frem til 14. april har overenskomstparterne på Træ- og Møbeloverenskomsten aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret og godkendt af organisationerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette forkortede varsel gælder for arbejdsfordelinger, der iværksættes fra 13. marts til og med 13. april 2020.” Efter denne periode, skal ovenstående varsel iagttages.

På Træ- og Møbeloverenskomsten gælder der normalt et varsel på 14 dage forud for etablering af arbejdsfordeling, endvidere skal arbejdsfordeling godkendes af forbundet / 3f.

På Træ- og Møbeloverenskomsten har overenskomstparterne i lyset af situationen omkring Covid-19 aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes med 1 uges varsel. Arbejdsfordeling skal forsat anmeldes til jobcentret og godkendes af organisationerne. Dette forkortede varsel er gældende for arbejdsfordelinger, der aftales i perioden fra den 14. april 2020 til og med den 30. april 2020.

I perioden frem til 14. april har overenskomstparterne på Træ- og Møbeloverenskomsten aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret og godkendt af organisationerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette forkortede varsel gælder for arbejdsfordelinger, der iværksættes fra 13. marts til og med 13. april 2020.” Efter denne periode, skal ovenstående varsel iagttages.

 

Skabeloner

Indberetningsskema til arbejdsfordeling

Hent
For medlemmer

I dybden med arbejdsfordeling

Få svar på, om virksomheden skal betale G-dage i forbindelse med en arbejdsfordeling, hvordan virksomheden aftaler arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomsten – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 08.04.20

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret