Arbejdsfordeling

Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige.

 Formålet med en arbejdsfordeling er at give virksomheden mulighed for at nedsætte arbejdstiden i en situation, hvor virksomheden er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Virksomheden kan etablere arbejdsfordeling i en begrænset periode (som udgangspunkt maksimalt 13 uger).

For at medarbejderne kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulighed, således at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde på en anden virksomhed.

Virksomheden kan i princippet etablere arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere – uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

Medarbejdere omfattet af en overenskomst

Hvis jeres medarbejdere er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal I etablere arbejdsfordelingen efter disse bestemmelser.

Indeholder overenskomsten ikke bestemmelser om arbejdsfordeling, etablerer I arbejdsfordelingen på samme måde som for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst.

I skal være opmærksomme på, at visse forbund er af den overbevisning, at hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, kan I ikke etablere arbejdsfordeling for de pågældende medarbejdere.

Medarbejdere ikke omfattet af en overenskomst

Det er muligt at etablere arbejdsfordeling for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, herunder funktionærer. I så fald skal I indgå en ”anden kollektiv aftale” med den pågældende gruppe af medarbejdere – både dem, der er medlem af en A-kasse, og dem, der ikke er.

En anden kollektiv aftale kan være en skriftlig aftale, hvor I aftaler at etablere arbejdsfordeling. I aftalen skal I beskrive vilkårene, og den skal være indgået mellem en repræsentant fra virksomheden på den ene side og samtlige medarbejdere inden for det område, I etablerer arbejdsfordeling for, på den anden side.

I kan etablere arbejdsfordelingen på flere forskellige måder:

  • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest 1 uge, før den træder i kraft.   Arbejdsfordelingen skal omfatte enten:

  • en virksomhed som helhed
  • en virksomhedsafdeling
  • en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

I kan aftale 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed.

Vær dog opmærksom på, at visse A-kasser ikke mener, at de er forpligtede til at betale supplerende dagpenge til medarbejdere, der frivilligt indgår aftale om arbejdsfordeling.

Skabeloner

Skabelon til arbejdsfordeling

Hent
For medlemmer

I dybden med arbejdsfordeling

Få svar på, om virksomheden skal betale G-dage i forbindelse med en arbejdsfordeling, hvordan virksomheden aftaler arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomsten – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret