19.10.20

Opdateret med særlige ændringer

Vi har opdateret I dybden med midlertidig arbejdsfordeling med nyt svar på spørgsmålet "Kan opsagte medarbejdere, der endnu ikke er fratrådt, indgå i en arbejdsfordeling?" Klik på læs mere for at få mere information om nylige opdateringer.

Den 19. oktober nyt svar på spørgsmål "Kan opsagte medarbejdere, der endnu ikke er fratrådt, indgå i en arbejdsfordeling?"

Den 9. oktober nyt svar på spørgsmål "Hvad gør vi, hvis medarbejderne er syge?"

Den 1. oktober - nye spørgsmål samt opdaterede svar på eksisterende spørgsmål:

Der er tilføjet følgende nye spørgsmål: "Hvordan optjenes ferie under arbejdsfordeling?", "Kan vi varsle afholdelse af restferie for medarbejdere der deltager i arbejdsfordeling?" og "Kan vi varsle afholdelse af restferie for opsagte medarbejdere der deltager i arbejdsfordeling?". 

Derudover er der tilføjet nye svar på følgende eksisterende spørgsmål:

 • Hvordan skal medarbejderne informeres og høres?
 • Hvad skal virksomheden betale?
 • Kan medarbejderne nægte at deltage i arbejdsfordeling?
 • Hvordan definerer man afdeling eller enhed?
 • Får medarbejderne dagpenge under arbejdsfordeling?
 • Kan vi opsige medarbejdere under arbejdsfordeling?
 • Kan tidsbegrænset ansatte indgå i arbejdsfordeling?
 • Kan vi pålægge uforudset merarbejde?
 • Er der krav om frigørelsesatest ved arbejdsfordeling?
 • Kan medarbejdere holde ferie under arbejdsfordeling?
 • Kan vi holde kollektivt ferielukket i forbindelse med en arbejdsfordeling?
 • Kan vi etablere arbejdsfordeling for en afdeling/enhed med kun én medarbejder?
 • Kan I bruge løsarbejdere/reserver under arbejdsfordeling? 

Den 30. september: Nyt svar på "Kan vi etablere arbejdsfordeling for en afdeling/enhed med kun én medarbejder?"

Den 25. september: Nye svar på nye svar på spørgsmålene "Hvad skal virksomheden betale?", "Hvordan og hvornår skal virksomheden betale G-dage?" samt "Hvordan beregner vi de forholdsmæssige G-dage for brudte måneder?" Klik på læs mere for at få mere information om nylige opdateringer. 

Den 22. september tilføjet nyt spørgsmål: Kan tidsbegrænset ansatte indgå i arbejdsfordeling?

Den 14. september - nye spørgsmål og svar: 

 • Hvilke blanketter skal vi anvende til at anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret?
 • Kan virksomheder på den midlertidige ordning overgå til den traditionelle ordning?
 • Kan vi opsige medarbejdere i en afdeling/enhed uden arbejdsfordeling, samtidig med at vi har arbejdsfordeling i en anden afdeling/enhed?
 • Kan vi iværksætte arbejdsfordeling forskudt i forskellige afdelinger eller enheder?
 • Hvis der i medarbejderens kontrakt er angivet, at medarbejderne ikke kan deltage i arbejdsfordeling, er der så i den midlertidige arbejdsfordelingsordning taget højde for, at vi kan tilsidesætte denne klausul ?
 • Er suspensionen af mindsteudbetalingsreglen i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge forlænget som følge af den nye ordning?
 • Kan vi tage en afdeling eller en enhed ud af ordningen af gangen?
 • Kan vi toppe dagpengesatsen op, så medarbejderen ikke reelt går ned i løn, men virksomheden alligevel opnår en lønreduktion?
 • Har medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse eller er dagpengeberettigede, også ret til 3 G-dage pr. måned under arbejdsfordelingen?
 • Skal medarbejdere, som er sygemeldte, på barsel eller anden orlov, også høres?
 • Skal medarbejderne være aktivt for jobsøgende under den midlertidige arbejdsfordeling?
 • Kan medarbejdere over folkepensionsalderen modtage dagpenge for de ledige timer i en arbejdsfordeling?
 • Kan I bruge løsarbejdere/reserver under arbejdsfordeling?

Den 14. september - nye svar på følgende eksisterende spørgsmål:

 • Hvordan iværksætter vi en arbejdsfordeling?
 • Hvordan skal medarbejderne informeres og høres?
 • Skal hver enkelt medarbejders gennemsnitlige hjemsendelse opfylde kravene til hjemsendelsesprocenten, som er fastsat for hver 4 ugers periode?
 • Hvor længe kan en arbejdsfordeling løbe?
 • Kan medarbejdere på særlige vilkår - f.eks. deltid eller flexjob - deltage i arbejdsfordeling?
 • Kan vi ansætte medarbejdere under arbejdsfordeling?

Læs mere

Vi rådgiver dig

I dybden med midlertidig arbejdsfordeling - COVID-19

I forbindelse med COVID-19 er der ved aftale af 31. August 2020 mellem arbejdsmarkedets parter aftalt en ny, midlertidig ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling. Aftalen er udmøntet ved ”lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19”den 10. september. Ordningen trådte i kraft mandag den 14. september 2020. (Opdateret den 9. oktober 2020)

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter