Alkohol og rusmidler (kontrolforanstaltninger)

Hvis virksomheden ønsker at teste medarbejdere for brug af alkohol og rusmidler, er det en kontrolforanstaltning, der skal varsles i henhold til DA og LO´s aftale om kontrolforanstaltninger. Desuden indebærer gennemførelse af sådanne test, at der sker en behandling af personoplysninger.

Hvornår kan der indføres kontrol for alkohol og rusmidler

En virksomhed kan have en berettiget interesse i at sikre sig, at medarbejderne ikke er påvirket af hverken alkohol eller rusmidler. Indførelsen af test for alkohol og rusmidler kan eksempelvis være driftsmæssigt begrundet i sikkerhedshensyn. Det kan f.eks. være i forhold til chaufførarbejde, når medarbejderne indgår i et sikkerhedsberedskab eller i forhold til medarbejdere, der arbejder ved maskiner.

Ud over at kontrollen skal være driftsmæssigt begrundet, skal de øvrige betingelser i DA og LO’s aftale om kontrolforanstaltninger også være opfyldt.

Generel politik for alkohol og rusmidler

Virksomhedens gennemførelse af tests for alkohol og rusmidler vil ofte knytte sig til virksomhedens generelle politik for alkohol og rusmidler. Politikken vil typisk angive, i hvilket omfang alkohol og rusmidler vil blive tolereret på arbejdspladsen, herunder om virksomheden har nultolerance. Det bør også fremgå, hvilke konsekvenser medarbejderne må forvente ved overtrædelse af politikken.

Husk databeskyttelsesreglerne

De oplysninger virksomheden behandler ved gennemførelse af test for alkohol og rusmidler i henhold til reglerne ovenfor, fx testresultater, vil der også være hjemmel til at behandle i databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Vær dog opmærksom på, at efter de almindelige databeskyttelsesprincipper er det alene de nødvendige oplysninger, der må behandles, ligesom disse alene må behandles, så længe dette er nødvendigt. Husk også at opfylde oplysningspligten overfor medarbejderne, så de ved, hvilke oplysninger I behandler om dem.

Skabeloner

Skabelon til kontrolforanstaltninger

Hent

Artikel opdateret den 19.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter