Kontrolforanstaltninger

Virksomheden kan i medfør af ledelsesretten kontrollere medarbejderne, når det er nødvendigt af hensyn til driften. Det kan for eksempel være for at undgå tyverier eller for at kontrollere, om medarbejderen overholder virksomhedens alkoholpolitik.

Hvilke regler gælder?

Muligheden for at fastsætte kontrolforanstaltninger følger af ledelsesretten. Der er i retspraksis fastsat en række krav, før en kontrolforanstaltning er i overensstemmelse med ledelsesretten. På DA/LO-området er kravene til kontrolforanstaltninger samlet i en aftale om kontrolforanstaltninger, der fastsætter, hvornår og hvordan kontrolforanstaltninger kan iværksættes.

Hvad er en kontrolforanstaltning?

Kontrolforanstaltninger er forskellige måder at kontrollere medarbejderne på.

Der er ikke en udtømmende liste over mulige kontrolforanstaltninger, men de oftest forekommende kontrolforanstaltninger er:

 • stempelur 
 • arbejdssedler 
 • GPS i firmabiler
 • visitation 
 • internet og e-mail
 • udgangskontrol 
 • prøvekøb 
 • tro- og loveerklæring 
 • urintest eller andre vilkårlige tests 
 • TV-overvågning

Hvornår kan kontrolforanstaltninger indføres?

Kontrolforanstaltninger kan iværksættes, når følgende betingelser er opfyldt:

 • De skal forfølge et driftsmæssigt formål 
 • De må ikke være krænkende for medarbejderne 
 • De skal kunne prøves fagretligt

Disse tre krav gælder uanset om ansættelsen er omfattet af Hovedaftalen mellem DA/LO eller om medarbejderen ikke er omfattet heraf.

Herudover fremgår det af kontrolforanstaltningsaftalen mellem DA og LO, at:

 • Virksomheden skal underrette medarbejderne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger, inden de iværksættes. 
 • Virksomheden kan underrette medarbejderne efterfølgende, men kun hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil gå tabt, hvis ikke de iværksættes straks. I dette tilfælde skal underretningen gives hurtigst muligt. 
 • Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg bør orienteringen ske i samarbejdsudvalget, alternativt gives til tillidsrepræsentanten. 
 • Det anbefales, at der indgås en egentlig lokalaftale om kontrolforanstaltningerne og om eventuelle konsekvenser ved overtrædelse.

Husk databeskyttelsesreglerne

Brug af kontrolforanstaltninger vil generelt indebære registrering af oplysninger om medarbejderne. Hvis en kontrolforanstaltning indføres i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler, vil der som udgangspunkt være grundlag for at behandle oplysningerne efter databeskyttelseslovens § 12.

Vær dog opmærksom på, at efter de almindelige databeskyttelsesprincipper er det alene de nødvendige oplysninger, der må behandles, ligesom disse alene må behandles, så længe dette er nødvendigt. I skal også huske at opfylde oplysningspligten overfor medarbejderne, så de ved, hvilke oplysninger I behandler om dem.

Skabeloner

Skabelon til kontrolforanstaltninger

Hent

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter