GPS-overvågning

GPS-overvågning er en kontrolforanstaltning, der skal varsles i henhold til DA og LO´s aftale om kontrolforanstaltninger.

Desuden indebærer en overvågning af en fysisk persons færden ved hjælp af GPS-udstyr, at der sker en behandling af personoplysninger.

En arbejdsgiver kan have en berettiget interesse i at kunne lokalisere fx et køretøj, der anvendes af en medarbejder i arbejdstiden.

De oplysninger, der behandles vil som udgangspunkt være almindelige oplysninger, og der vil være hjemmel til at behandle dem i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt efter omstændighederne databeskyttelseslovens § 12, stk. 1. Behandlingen skal ligeledes være saglig og proportional og således opfylde betingelserne i databeskyttelseslovens § 5.

Dog skal du som arbejdsgiver være opmærksom på ikke at anvende de indsamlede oplysninger til andre formål end det de oprindeligt var indhentet til. Det vil sige, at du ikke kan bruge oplysningerne til overvåge den pågældendes adfærd eller opholdssted, hvis det ikke var en del af det formål, som var årsagen til at iværksætte kontrolforanstaltningen.

Desuden skal det være muligt at slukke for GPS-overvågningen, hvis det fx er tilladt at bruge et køretøj i privat regi, idet GPS-overvågning ellers i visse tilfælde kan udgøre et indgreb i de overvågedes privatliv.

Skabeloner

Skabelon til kontrolforanstaltninger

Hent

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter