Personalehåndbog

Det er en god idé, at virksomheden udarbejder en personalehåndbog, hvori vigtige retningslinjer og oplysninger fremgår. Virksomheden skal orientere medarbejderne om væsentlige ændringer i personalehåndbogen og evt. drøfte ændringerne i samarbejdsudvalget.

En personalehåndbog er et hæfte, en mappe eller en side på virksomhedens intranet, hvor en række nyttige informationer om forhold på virksomheden er samlet.

En personalehåndbog er ikke en lokalaftale, men et informationskatalog over retningslinjer, som ensidigt er fastsat af virksomheden som en del af ledelsesretten.

Nye medarbejdere skal orienteres om og sikres adgang til personalehåndbogen.

Virksomheden bør henvise til personalehåndbogen i ansættelsesaftalerne.

Det er ikke et krav at have en personalehåndbog, men det er ofte en god idé.

Personalehåndbogen skal indeholde retningslinjer og personalepolitikker

Personalehåndbogen bør indeholde relevante oplysninger og retningslinjer, som medarbejderne skal kende. Personalehåndbogen kan også indeholde personalepolitikker.

Personalehåndbogen kan for eksempel indeholde:

  • Regler for håndtering af sygdom, herunder procedure for sygefraværsmelding
  • Retningslinjer for fejring af mærkedage
  • Retningslinjer for efteruddannelse
  • Retningslinjer for handel med værdipapirer
  • Alkoholpolitik 
  • Rygepolitik
  • IT- og e-mailpolitik 
  • Rejsepolitik. 
For medlemmer

I dybden med personalehåndbøger

Få svar på, hvad en personalehåndbog er, hvad en personalehåndbog skal indeholde, om det er et krav, at virksomheden har en personalehåndbog og hvad konsekvenserne er af, at en medarbejder ikke overholder retningslinjerne i personalehåndbogen.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter