Personalepolitik om sociale medier

Det er som virksomhed relevant at forholde sig til virksomhedens profil på de sociale medier. Et aspekt af virksomhedens profil er, hvordan medarbejderne agerer som virksomhedens repræsentanter på de sociale medier.

God idé med klare retningslinjer

Hvis en virksomhed ønsker at påvirke, hvordan virksomhedens medarbejdere agerer på sociale medier, er det en god idé at fastsætte en politik for sociale medier. Hvis en medarbejder agerer upassende på de sociale medier, vil det ved en efterfølgende sag ofte også blive tillagt vægt, om der er fastsat retningslinjer for brugen af sociale medier.

Det er virksomheden, der fastsætter politikken for sociale medier, men principperne for politikken bør drøftes i virksomhedens samarbejdsorganer, herunder et eventuelt samarbejdsudvalg.

Hvilke elementer kan en politik for sociale medier indeholde?

En politik for sociale medier kan eksempelvis indeholde oplysninger om:

  • Virksomhedens egen profil på sociale medier, herunder hvorledes virksomhedens medarbejdere inddrages heri
  • Hvilken adfærd virksomheden forventer af medarbejderne på deres private profiler på de sociale medier, herunder særligt hvilken adfærd der forventes, såfremt ansættelsen fremgår af profilen. 
  • Konsekvenser ved tilsidesættelse af politikken 

Det praktiske

Politikken for sociale medier skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte. Har virksomheden en personalehåndbog, vil det være relevant også at skrive reglerne om sociale medier her.

Hvis en medarbejder agerer upassende på de sociale medier, skal virksomheden foretage en konkret vurdering af, om adfærden kan begrunde ansættelsesretlige konsekvenser. Det vil i denne vurdering have væsentlig betydning, om ansættelsesstedet fremgår klart af medarbejderens profil og/eller af opslaget, og om opslaget kan anses for at skade virksomheden.

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter