Videoovervågning

Virksomhederne kan etablere videoovervågning af virksomhedens lokaliteter, når det er nødvendigt. Bevirker dette, at virksomhedens medarbejdere bliver overvåget, skal medarbejderne underrettes, inden overvågningen iværksættes. Overvågning kan undtagelsesvis ske uden forudgående underretning, såfremt formålet ellers vil forspildes.

Hvad er betingelserne for at etablere videoovervågning?

Videoovervågning hører under de kontrolforanstaltninger, som en virksomhed har mulighed for at iværksætte. Betingelserne for iværksættelse af videoovervågning er:

  • Der skal foreligge et driftsmæssigt formål.
  • Det må ikke være krænkende for medarbejderne.
  • Foranstaltningerne må ikke medføre tab eller nævneværdig ulempe for medarbejderne.
  • Berettigelsen skal kunne efterprøves ved fagretlig behandling.
  • Virksomheden skal underrette medarbejderne om videoovervågningen senest 6 uger inden den iværksættes efter DA/LO hovedaftalen.

Såfremt formålet med videoovervågningen vil gå tabt, hvis den ikke iværksættes straks, kan virksomheden iværksætte overvågningen og underrette medarbejderne hurtigst muligt derefter. Det kan for eksempel være, hvis der er mistanke om ulovligheder begået blandt medarbejderne.

Hvis videoovervågningen foregår på steder, hvor der er almindelig offentlig adgang, eller på steder på virksomheden, hvor medarbejdere har adgang, skal virksomheden informere enten ved skiltning eller på anden tydelig måde. Skjult overvågning må som udgangspunkt ikke finde sted.

Hvad er skiltningspligt?

Private virksomheder, der foretager tv-overvågning, kan opfylde skiltningspligten ved sædvanlig skiltning eller ved, at der på anden tydelig måde gives oplysning om overvågningen. Det kan for eksempel være en skriftlig underretning til hver enkelt medarbejder om, hvor der er overvågning.

Hvornår er skiltning ikke nødvendig?

Hvis der er mistanke om, at der foregår ulovligheder, kan virksomheden bede politiet om konkret hjælp til overvågning - uden at skulle skilte med det.

Betingelsen er, at videoovervågningen sker som led i en egentlig strafferetlig efterforskning og dermed opfylder retsplejelovens regler om iværksættelse af observationer. Dette vil formentlig være undtagelsen til almindelig driftsmæssig begrundet overvågning.

Hvor kan videoovervågning etableres?

Videoovervågning på arbejdspladser kan omfatte lagre, kantiner, frokoststuer, værksteder, kontorer, produktionshaller med videre.

Videoovervågning kan ikke etableres på toiletter, i omklædningsrum eller lignende steder, da det anses for at være krænkende for medarbejderne.

Hvordan iværksættes videoovervågning?

Hvis virksomheden tænker på at iværksætte videoovervågning af medarbejderne, skal de have besked senest 6 uger før.

Hvis der er etableret et Samarbejdsudvalg på virksomheden skal retningslinjerne for overvågningen være forlagt Samarbejdsudvalget forudgående, alternativt tillidsrepræsentanten.

DI anbefaler, at virksomheden indleder forhandlinger med medarbejderne for at opnå en aftale med medarbejderne, da medarbejdere i visse tilfælde kan opfatte overvågning som en psykisk belastning.

Hvornår skal videoovervågningen slettes?

Tv-overvågning der alene er optages i forbindelse med kriminalitetsforebyggende øjemed, skal slettes senest 30 dage efter optagelserne er foretaget.

Tv-overvågning der er sket som led i overvågning af eksempelvis en produktion kan opbevares så længe det er sagligt og relevant.

DI anbefaler, at virksomheden laver generelle slettepolitikker for tv-overvågningen, så oplysningerne ikke opbevares i et  længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål hvortil oplysningerne var indhentet. 

Artikel opdateret den 01.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter