Nedsat arbejdsevne

Hvis en medarbejder på grund af fysiske eller psykiske skader får en nedsat arbejdsevne, er der forskellige muligheder for at fastholde medarbejderen på virksomheden.

Mulighed for særlige ansættelsesvilkår for medarbejdere dækket af overenskomst

De fleste overenskomster indeholder såkaldte sociale kapitler, som handler om, at medarbejder og virksomhed kan aftale særlige ansættelsesvilkår, der tager hensyn til medarbejderens nedsatte arbejdsevne. Kommunale støtteordninger kan sikre et økonomisk tilskud til sådanne aftaler.

De særlige vilkår kan for eksempel være nedsat arbejdstid eller lavere løn. Det er som regel medarbejderen og virksomheden, der aftaler vilkårene.

På visse overenskomster er det et krav, at tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling bliver orienteret om aftalen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis medarbejderen er omfattet af Træets Overenskomst.

DI anbefaler, at virksomheden orienterer tillidsrepræsentanten om den indgåede aftale, uanset om det er et krav efter overenskomsten eller ej.

Tillidsrepræsentanterne kan gøre indsigelse mod det aftalte, og i så fald skal indsigelsen behandles i det fagretlige system.

Muligheder for funktionærer uden overenskomst

Det er også muligt at aftale særlige vilkår for funktionærer med nedsat arbejdsevne. Funktionærloven giver nemlig mulighed for at indgå sådanne aftaler, selv om der ikke er nogen overenskomst.

De offentlige støtteordninger kan bruges uanset om funktionæren er overenskomstdækket eller ej.   

Offentlige støtteordninger

Hvis en medarbejder helt eller delvist har mistet sin arbejdsevne, og I indgår en aftale om ændrede arbejdsvilkår, kan I indgå i forskellige ordninger og få offentligt tilskud . Dette gælder for alle medarbejdere, uanset om man er timelønnet eller funktionær.

Det er kommunen, der vurderer, hvilken støtteordning der er relevant for den enkelte medarbejder. Det kan f.eks. være fleksjob, revalidering eller løntilskud til skånejob. For at kunne iværksætte en offentlig støtteordning skal medarbejderen kunne dokumentere, at arbejdsevnen er nedsat.

Handicappede medarbejdere

I skal være opmærksomme på, at medarbejdere med nedsat arbejdsevne ofte vil være omfattede af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven.

Hvis medarbejderen er handicappet, er der særlige krav til jeres håndtering af disse medarbejdere. Der er bla. pligt til at undersøge mulige hjælpeforanstaltninger for at muliggøre beskæftigelse. Handicappede medarbejdere er også omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse.

Kontakt altid DI, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en medarbejder er handicappet.

For medlemmer

I dybden med nedsat arbejdsevne

Få svar på, hvornår en medarbejder har nedsat arbejdsevne, hvilke muligheder der er for at få offentlig støtte til en medarbejder med nedsat arbejdsevne, om virksomheder kan aftale særlige vilkår for funktionærer, timelønnede medarbejdere og funktionærlignende medarbejdere med nedsat arbejdsevne – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter