Syge børn

Medarbejdere kan holde fri både på barnets første og anden hele sygedag samt på den dag, hvor barnet bliver sygt i løbet af dagen, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil, eller hvis virksomheden har en personalepolitik om dette.

Barns første sygedag

Hvis medarbejdere har barn syg, kan de holde fri på barnets første hele sygedag, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil. De kan også have ret til frihed på barnets første sygedag, hvis virksomheden har en personalepolitik om, at alle har ret til fri.

Det er kun den ene af forældrene, der kan holde fri på barnets første hele sygedag. Bliver barnet sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og må medarbejderen forlade arbejdet for at hente barnet, har medarbejderen også ret til fri resten af arbejdsdagen denne dag

Barnet skal være under 14 år. I flere overenskomster er der anciennitetskrav for at kunne holde fri på barnets første sygedag.

Betaling på barns første sygedag

Betalingen for både den dag hvor barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen samt for den hele sygedag følger de enkelte overenskomstbestemmelser.

Medarbejdere under Industriens Overenskomst med mere end 9 måneders anciennitet får eksempelvis fuld løn, mens medarbejdere med under 9 måneders anciennitet får en betaling svarende til sygedagpengesatsen.

Barns anden sygedag

Hvis barnet fortsat er sygt efter den første hele sygedag, har medarbejdere endvidere ret til at holde fri på barnets anden sygedag. Medarbejderen har ikke ret til løn på barnets anden sygedag, men kan få betaling fra vedkommendes Fritvalgs Lønkonto.

Personalepolitik om ret til frihed på barnets første sygedag

Mange virksomheder har en personalepolitik om, at alle medarbejdere uanset overenskomst har ret til frihed med betaling på barnets første sygedag.

I den situation kan I selv bestemme, hvilke betingelser der skal være i forhold til anciennitet, betaling mv.

Børns Hospitalsindlæggelse

Hvis medarbejdere skal indlægges på hospital sammen med deres barn, kan de holde betalt fri i op til 5 dage, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil. De kan også have ret til frihed ved barnets hospitalsindlæggelse, hvis virksomheden har en personalepolitik herom.

Medarbejderen har ret til maksimalt 5 fridage inden for en 12 måneders periode. Det er en betingelse, at indlæggelsen medfører overnatning. Indlæggelse i hjemmet giver ligeledes ret til frihed. Barnet skal være under 14 år. I nogle overenskomster er der anciennitetskrav for at kunne holde fri på barnets første sygedag.

Betaling ved hospitalsindlæggelse

Betalingen ved hospitalsindlæggelse følger de enkelte overenskomstbestemmelser.

Medarbejdere under Industriens Overenskomst får samme betaling som ved egen sygdom.

Virksomheden får refusion fra Industriens Barselsfond.

Børns lægebesøg (gælder fra 1. maj 2020)

Langt de fleste overenskomster, hvori der er ret til frihed ved barns sygdom, giver ligeledes medarbejdere, der har mere end 9 måneders anciennitet ret til frihed ved børns lægebesøg.

Friheden er uden løn, men medarbejderen kan få betaling fra deres Fritvalgs Lønkonto.

Børneomsorgsdage

De fleste medarbejdere, der har ret til barns første sygedag har ligeledes ret til to børneomsorgsdage. Medarbejderen får ikke løn på børneomsorgsdagene, men kan hæve et beløb fra deres fritvalgslønkonto.

Børneomsorgsdagene kan også bruges selvom barnet ikke er sygt.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent
For medlemmer

I dybden med syge børn

Få svar på, om alle medarbejdere har ret til frihed ved barns sygdom, hvem der har ret til frihed, om medarbejdere på aften og nathold har ret til frihed ved barns sygdom, hvilke dage, der er barns sygedag, om der er en øvre grænse for, hvor mange ”barns sygedag” en medarbejder kan have, hvilken betaling medarbejderen har ret til på barns sygedag – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.20

Se også

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter