Arbejdstilladelser

Reglerne for, om en medarbejder fra udlandet har brug for en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, afhænger af medarbejderens statsborgerskab, og hvad medarbejderen skal arbejde med i Danmark.

Medarbejdere med statsborgerskab fra et EU/EØS-land eller Schweiz behøver som udgangspunkt ikke en opholds- og arbejdstilladelse, men kan påbegynde arbejde straks efter indrejsen.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en opholdstilladelse, en arbejdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. De kan få arbejdstilladelse efter forskellige ordninger. Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejderens uddannelse, type af arbejde i Danmark og den løn, medarbejderen vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderen har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis en udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderen risikerer at blive udvist af landet.

For medlemmer

I dybden med arbejdstilladelser

Få svar på, hvem der har ansvaret for, at den udenlandske medarbejder arbejder lovligt i Danmark, hvilke myndigheder der behandler opholds- og arbejdstilladelse, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderen fra udlandet har en gyldig arbejdstilladelse i al den tid, medarbejderen er ansat i virksomheden, om der er forskel på et visum og en opholds- og arbejdstilladelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter