Arbejdstilladelser

Reglerne for, om en medarbejder fra udlandet har brug for en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, afhænger af medarbejderens statsborgerskab, og hvad medarbejderen skal arbejde med i Danmark.

Medarbejdere med statsborgerskab fra et EU/EØS-land eller Schweiz behøver som udgangspunkt ikke en opholds- og arbejdstilladelse, men kan påbegynde arbejde straks efter indrejsen.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en opholdstilladelse, en arbejdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. De kan få arbejdstilladelse efter forskellige ordninger. Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejderens uddannelse, type af arbejde i Danmark og den løn, medarbejderen vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderen har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis en udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderen risikerer at blive udvist af landet.

For medlemmer

I dybden med arbejdstilladelser

Få svar på, hvem der har ansvaret for, at den udenlandske medarbejder arbejder lovligt i Danmark, hvilke myndigheder der behandler opholds- og arbejdstilladelse, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderen fra udlandet har en gyldig arbejdstilladelse i al den tid, medarbejderen er ansat i virksomheden, om der er forskel på et visum og en opholds- og arbejdstilladelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 22.03.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter