Vi rådgiver dig

Onboarding af udenlandske medarbejdere

En god introduktion til nye medarbejdere, har stor betydning for, at rekrutteringen bliver en succes. En god introduktion begynder allerede, fra medarbejderen har takket ja til en ny stilling. Læs mere og få konkret hjælp til preboarding og onboarding af nye medarbejdere.

Preboarding af udenlandske medarbejdere

Preboarding er alle de aktiviteter, der ligger i perioden fra en ny medarbejder har underskrevet ansættelseskontrakten og frem til den første arbejdsdag.

De aktiviteter, der ligger i preboardingperioden, har samme formål som den efterfølgende onboarding – nemlig at sikre, at medarbejderen får en god opstart, en god introduktion til arbejdspladsen og arbejdsopgaverne og kommer hurtigt i gang med arbejdet.

Preboardingperioden kan ind i mellem være meget kort, men med internationale medarbejdere går der ofte nogle måneder, før vedkommende har første arbejdsdag. Ansættelse, evt. opholds- og arbejdstilladelse og flere ekstra praktiske foranstaltninger skal være på plads. Læs mere om de særlige vilkår for internationale medarbejdere.

Der er meget, virksomheden med fordel kan have styr på, inden medarbejderen starter, så alle parter kommer godt fra start. Det gælder alt fra det lavpraktiske som kontorudstyr til at sikre, at medarbejderen får et tilrettelagt introprogram inden første arbejdsdag. 

Hent DI's tjekliste til preboarding

Skabeloner

Tjekliste til preboarding

Hent

Ny til Danmark

Vigtig information om at flytte til Danmark.

Den internationale nye medarbejder skal ikke blot starte et nyt job, men også flytte til et helt nyt land, og måske flytte en hel familie med.

Det afføder mange spørgsmål, men heldigvis er der mange steder, hvor medarbejderen kan få relevant information om det at flytte til og bo og arbejde i Danmark.

Du kan med fordel dele disse sider med medarbejderen, allerede inden vedkommende flytter til Danmark: 

 • Nyidanmark.dk (eng.) – information om ophold i Danmark for både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, også arbejdstilladelser. Drives af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
 • Lifeindenmark.dk – den engelske udgave af borger.dk og den samlede offentlige side for tilflyttere til Danmark. Drives af Digitaliseringsstyrelsen. 
 • Skat.dk (eng.) – alt om skatteforhold i Danmark, herunder vejledning om skatter mm. Drives af an række styrelser i Skatteforvaltningen. 
 • Expat in Denmark - Startside | Facebook – Expat in Denmark er det største community af expats i Danmark. Her kan man komme i kontakt med andre expats, få gode råd og tips og konkrete events om f.eks. skat.
 • What The Denmark – podcast med fokus på dansk kultur set gennem expat-øjne.

Information til ledere

Internationale ledere kan melde sig til vores kursus og netværk og blive klogere på at være international leder i en dansk kultur og udvide deres netværk med ligesindede. 

Læs mere om kursus

Læs mere om netværk

Onboarding af udenlandske medarbejdere

Onboarding er perioden fra medarbejderens første arbejdsdag og den første tid i virksomheden.

Ligesom preboarding-perioden, er det vigtigt med en god introduktion for at sikre en så succesfuld ansættelse som muligt.

På arbejdspladsen 

En udførlig introduktion til virksomheden er nødvendig. Det omfatter alt fra rundvisning, introduktion af kollegaer og til arbejdsopgaver, til introduktion af uskrevne regler, diverse ordninger og IT-systemer.

Hent DI's tjekliste til onboarding

Skabeloner

Tjekliste til onboarding

Hent

Udenfor arbejdspladsen

Trivslen for den internationale medarbejder og dennes familie generelt i Danmark er vigtigt for en succesfuld rekruttering.

Det er ikke virksomhedens ansvar at sørge for, at medarbejderen har det godt udenfor jobbet, men det kan betale sig at være opmærksom på, for at beholde medarbejderen så længe som muligt.

Hjælp til registrering i Danmark

Ved ankomst til Danmark skal den internationale medarbejdere registrere sig i Danmark.

International Citizen Services (ICS)  giver én samlet indgang til de forskellige myndigheder i Danmark og tilbyder den internationale medarbejder rådgivning i hele processen fra CPR-nummer, arbejdstilladelse, sygesikring og skat til boligsøgning og jobsøgning for eventuel medfølgende partner.

Generelt vil der ikke kræves yderligere af den internationale medarbejder ved ankomsten til Danmark end personligt fremmøde på det nærmeste ICS-kontor.

I det tilfælde, der gør, assisterer ICS med kontakt til den relevante myndighed.

Det er en god idé for medarbejderen at orientere sig på forhånd via hjemmesiden om tidsbestilling samt hvilke papirer, der skal medbringes til eksempelvis CPR-registrering og skattekort.

Hjælp fra kommunen

I nogle kommuner findes bosætningskoordinatorer, som kan hjælpe den kommende internationale medarbejder og evt. medfølgende familie med praktiske ting.

Der er ikke nogen komplet liste over services for tilflyttere i de forskellige kommuner. De kaldes også tit noget forskelligt, så det anbefales at søge online på ord som tilflytterservice, bosætningskoordinator mm. eller kontakte den lokale kommune direkte.  

Hjælp til relokering

Det er op til virksomheden, hvor meget hjælp I tilbyder den internationale medarbejder i forbindelse med ankomsten til Danmark.

En del virksomheder gør brug af professionelle relokeringsvirksomheder for at sikre, at den internationale medarbejder samt vedkommendes eventuelt medfølgende familie kommer bedst og hurtigst muligt på plads i Danmark.

Det kan være en god investering, at medarbejderen ikke selv skal beskæftige sig med og bruge tid på det praktiske i forbindelse med flytningen, men kan få professionel hjælp til at finde en passende bolig, skole m.m.

Socialt liv i Danmark

Det er vigtigt, at den internationale medarbejder trives socialt i det nye liv i Danmark.

Det er en god idé at gøre medarbejderen opmærksom på lokale tiltag og fritidsaktiviteter, som er en oplagt mulighed for at få nye bekendtskaber.

Danskere har ry for at være svære at blive venner med, men oftest er det nemmere at falde i snak, hvis man mødes omkring en fælles interesse.

Læs mere om fritidsaktiviter og networking på lifeindenmarks sider: Leisure and networking (borger.dk) og mere om livet i Danmark generelt på workindenmarks sider: Life in Denmark (workindenmark.dk)

Det er ikke kun i hovedstadsområdet, at der arbejdes målrettet med modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere og deres familier i Danmark.

Der er mange aktive expat-initativer og -netværk i en lang række byer rundt omkring i hele Danmark.

Søg på bl.a. ”international” eller ”expat” samt navnet på det lokale område eller kommune for at finde både private Facebook-netværk og mere organiserede initiativer gennem virksomheder og lokaler instanser.

Danielle Bjerre Lyndgaard

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chef for DI Global Talent & Mobility

 • Direkte +45 3377 3809
 • Mobil +45 2374 4244
 • Send e-mail  
Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4813
 • Mobil +45 2868 4862
 • Send e-mail  
Julie Havgaard Jespersen

Julie Havgaard Jespersen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3847
 • Mobil +45 3047 9976
 • Send e-mail  
Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4520
 • Mobil +45 2614 0298
 • Send e-mail  
Afnan El-Jindawi

Afnan El-Jindawi

Studentermedarbejder

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter