Virksomhedsoverdragelse

Få information om lovgivning og pligter ved en virksomhedsoverdragelse. Hvis I sælger eller køber hele eller dele af en virksomhed, er I muligvis omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvis en virksomhed eller dele af virksomhedens aktiviteter bliver overdraget til en anden virksomhed, er der eventuelt tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, og virksomhederne skal i så fald følge reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis ejerskifte sker ved overtagelse af aktier/anparter, finder loven ikke anvendelse.

Der er både regler for den virksomhed, der overfører aktiviteter (sælger) og den virksomhed, der overtager aktiviteterne (køber).

Derudover skal sælger og køber følge Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring. Virksomheden er også omfattet af disse regler, selv om en overdragelse lovgivningsmæssigt ikke falder under virksomhedsoverdragelsesloven.

Se også spørgsmål 1 under ’Ofte stillede spørgsmål’ for at få præciseret, hvilke kriterier I skal opfylde, for at virksomhedens overdragelse (eller tilkøb) falder under virksomhedsoverdragelsesloven.

Pligter for sælger

Når overdragelsen lovmæssigt er en virksomhedsoverdragelse, har sælger en informations- og forhandlingspligt. Det betyder, at der f.eks. er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere som minimum skal have.

Derudover skal Samarbejdsudvalget eller tilsvarende fora informeres og høres, når der er tale om større omstruktureringer på en virksomhed.

Pligter for køber

Køber skal overveje, om han vil indtræde i den eller de kollektive overenskomster, der gælder hos sælger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal han frasige sig overenskomsten inden en bestemt frist.

Køber skal generelt sørge for, at de overdragne medarbejdere får en ny ansættelseskontrakt, hvor ændringerne i ansættelsesforholdet fremgår.

Derudover har køber ligesom sælger også en informations- og forhandlingsforpligtelse i forhold til sine egne nuværende medarbejdere, der eventuelt bliver påvirket af overdragelsen.

Konsekvenser af virksomhedsoverdragelse

Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er blandt andet:

  • Medarbejdere, der overgår til køber, bevarer alle rettigheder og pligter, som består på tidspunktet for overdragelsen, herunder alle rettigheder, som fremgår af ansættelsesaftalerne og kollektive overenskomster.
  • Medarbejdere må ikke opsiges på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Skabeloner

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Hent
For medlemmer

I dybden med virksomhedsoverdragelse

Få svar på, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven gælder, hvad definitionen på en overdragelse, en virksomhed og en virksomheds identitet er, hvilke forpligtelser hhv. sælger og køber har, hvilke oplysninger køber skal have, om køber skal frasige sig overenskomster – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 15.01.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter