Værktøjer til samfundsansvar & bæredygtighed

Her finder du en samling af værktøjer, som kan bruges til at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed i din virksomhed.

CSR Kompasset

CSR Kompasset er en trinvis guide til ansvarlig leverandørstyring. Med værktøjet kan du også let generere en leverandørerklæring om bl.a. miljø, arbejdstagerforhold og menneskerettigheder i din virksomheds leverandørkæde.  

SDG Value Scan

Kortlæg din virksomheds positive og negative aftryk på samfund og miljø - og identificer nye forretningsområder med SDG Value Scan-værktøjet.

Global Compact Self Assessment Tool

Med Global Compact Self Assessment Tool kan du analysere din virksomheds evne til at leve op til FN Global Compacts 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption. 

CSR i SMV'er

FN's Global Compact har udarbejdet en guide til SMV'er, som gerne vil arbejde med de 10 principper. 

Klimaberegner

Få et overblik over, hvor meget din virksomhed udleder. Du kan også sammenligne udledning fra år til år, ligesom du kan få et indblik i, hvordan den gennemsnitlige udledning er for andre virksomheder i samme branche.

Gry Saul

Gry Saul

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3778
  • Mobil +45 5369 2509
  • E-mail grsa@di.dk

Relateret