16.10.19 Vi rådgiver dig Månedens iværksætter

Iværksætterportræt: COOL4SEA

COOL4SEA har udviklet en spildvarmedrevet køleteknologi designet specifikt til maritimt brug. Denne køleteknologi genanvender termisk spildenergi og udnytter det til varmedrevet køling og reducerer dermed CO2-udslippet.

Christian Fonnesbæk Jensen deler i dette portræt ud af sine erfaringer og gode råd som iværksætter og medejer af COOL4SEA ApS.

Hvad laver din virksomhed COOL4SEA?
Vi har - med afsæt i et gammelt kendt princip - udviklet en ny energibesparende og miljøvenlig køleteknologi. Teknologien er designet specifikt, men ikke udelukkende, til den maritime transportindustri. Vi genanvender noget af den spildenergi, som eksisterer i enorme mængder på større skibe og udnytter den til køling af eksempelvis skibets aptering. Mere præcist kan vi genanvende den termiske spildenergi fra skibets motorer og udnytte den til varmedrevet køling. På den måde kan skibets mængde af brændstofgenereret elektricitet til køling reduceres med over 90 procent. Herudover overflødiggør vi brugen af kølemiddelgasser, som ofte er flere tusinde gange mere skadelig for miljøet end kuldioxid.

Hvor kom idéen fra?
Idéen til COOL4SEA opstod i 2014/2015, da vi læste til maskinmestre på SIMAC i Svendborg. Vi tog en idé op fra et bachelorprojekt, udviklede den med forretningsmæssigt perspektiv gennem et innovationsforløb og deltog herefter i en række entreprenørskabskonkurrencer. Det havde vi temmelig stor succes med og fik en del opmærksomhed. Så meget at vi efterfølgende fik et tilbud fra en investor om at kunne arbejde fuldtid på at realisere idéen.

Hvad er den største udfordring du har mødt som iværksætter?
Vi har virkelig mødt mange udfordringer undervejs, og vi har nok næppe mødt den største endnu. Der er selvfølgelig de klassiske, såsom den teknologiske udvikling, og hvordan denne skal finansieres. Generelt det at få enderne til at mødes er en stor udfordring. Men den største udfordring vi har mødt er nok mere på det personlige plan. Vi oplever, det kræver en del energi at arbejde med de store usikkerheder, som der altid vil være, når man forsøger at skabe en forretning. Der er også et vis pres forbundet med det. Ikke mindst fra én selv.

Hvilke mål har du sat dig for COOL4SEA i 2020?
Vi har en klar målsætning om, at vi ved udgangen af 2020 har modtaget ordrer fra fem kunder. Vi har endnu vores første ordre til gode, men det er lykkedes os at få knyttet en salgsprofil til projektet. Det forventer vi os rigtig meget af.

Hvordan måles succes i COOL4SEA, og hvilke succesoplevelser har du oplevet som iværksætter indtil nu?
Tidligere har vi mest målt succes gennem den teknologiske udvikling. Vi startede ud med blot at have nogle idéer på en tavle og står nu med Mark I. Fremadrettet kommer det til at handle meget om rå omsætning. Vi skal bevise, at vores opfindelse kan skabe den værdi for kunden, som vi mener, den kan. Vi vandt i 2014 en række priser for idéen. Det var virkelig en oplevelse, som motiverede os til at arbejde videre med den. Foruden gennembrud i udviklingen var der den dag, vi fik tilsagn fra Europa-kommissionen til finansieringen af et 2-årigt demostationsprojekt. Den dag hoppede vi i Svendborg havn med alt tøjet på.

Hvilket råd ville du ønske nogen havde givet dig, inden du sprang ud som iværksætter?
Jeg ville ønske, at nogen havde forklaret mig, at det ikke er meningen, at man skal kunne alt fra start. At man vil komme til at befinde sig i en proces, og at man er der for at udvikle, afprøve og lave “fejl”. Man kan hurtigt blive hæmmet af usikkerheden og angsten for at fejle. Desuden ville jeg ønske, at nogen havde mindet mig om, at man skal huske at fejre sine succeser, både store og små, ellers bliver det tungt i længden.

Christian Fonnesbæk Jensen og Mark Viese

De to co-foundere af COOL4SEA, Christian Fonnesbæk Jensen og Mark Viese.

Foto: Christian Fonnesbæk Jensen

Relateret indhold